O-STA

Vzdrževani člani in višine olajšav za leto 2016

Kdo so vzdrževani člani in kakšne so višine olajšav za vzdrževane člane pri napovedi dohodnine za leto 2016?

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane morajo vložiti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Prijava na brezplačno izobraževanje Zasluži denar s hobijem in idejo

Oddati jo morate, kot vsako leto, do 5. februarja 2017. Če boste ta rok zamudili, jo boste lahko uveljavljali tudi kasneje kot ugovor na informativni izračun dohodnine.

Kdo so vzdrževani člani?

Vzdrževani člani so lahko osebe, ki:

  • imajo v Sloveniji prijavljeno prebivališče,
  • so državljani Republike Slovenije/druge članice EU/države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.

Prijava na brezplačno izobraževanje Prednosti in slabosti samozaposlitve

Vzdrževani družinski člani - otroci

Olajšava za otroke se staršem prizna za vsakega vzdrževanega otroka do dopolnjenega 18. leta starosti. Dodatno dokazovanje za uveljavljanje olajšave tudi za otroke, ki so že polnoletni, ni potrebno. "Če v postopku nadzora Finančna uprava RS (Furs) ne pridobi podatkov po uradni dolžnosti od drugih organov, potem pozove davčnega zavezanca, da mu naknadno predloži dokazila," so že pred kratkim pojasnili za naš portal.

Uredi
Vzdrževani družinski članiOlajšava se prizna, če:
Otrok do 18. leta starosti(Se samodejno upošteva kot vzdrževani družinski član.)
Otrok od 18. do 26. leta starostiNeprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, starejši od 26 letIzpolnjuje zgornji pogoj in se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.
Otrok, starejši od 18 letSe upošteva tista oseba, ki se ne izobražuje in je za delo sposobna, če je prijavljena pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvoSe upošteva tista oseba, ki ima pravico do dodatkov za nego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Olajšava se zavezancu ne prizna v primeru, da ima otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, brezplačno oskrbo, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
Otrok vseh starostiSe upošteva oseba, ki je v skladu s Predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožna opravljati delo.

Izračun dohodnine 2016 - olajšava za otroke

Posebna letna olajšava za otroke v letu 2016:

  • za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 evra (mesečno 203,08 evra),
  • za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 evra (mesečno 220,77 evra),
  • za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 evra (mesečno 386,21 evra),
  • za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 evra (mesečno 515,65 evra),
  • za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 evra (mesečno 663,09 evra),
  • za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra (mesečno 147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega otroka,
  • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, 8.830 evrov (mesečno 735,83 evra).

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Vzdrževani družinski člani - drugi

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane ni namenjeno samo otrokom, ampak tudi drugim družinskim članom. Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana, ki ni otrok, letna olajšava znaša 2.436,92 evra (mesečno 202,08 evra).

Uredi
Vzdrževani družinski članOlajšava se prizna, če:
Zakonec ali zunajzakonski partnerSe upošteva oseba, ki ni zaposlena in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana.
Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Velja tudi oseba, ki je zunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerij v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
Razvezani zakonec zavezancaMu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po Predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerij, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec.
Starši oziroma posvojitelji zavezancaNimajo lastnih dohodkov za preživljaje ali so ti manjši od višine za osebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev.
Pod enakimi pogoji se olajšava upošteva tudi staršem oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezancev za dohodnino.
Drug član kmetijskega gospodinjstvaSe upošteva oseba, ki pri zavezancu, katerega je pretežni del dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok kmečkega gospodinjstva.

Prijava na izobraževanje Abeceda poslovanja

  • Ali ste vedeli? Samostojni podjetniki, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov, ne morejo uveljavljati nobenih olajšav!

Več:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetniške novice

Oznake Avtorski članki davek od dohodka dohodnina dohodnina 2016 fizične osebe poslovanje pravne osebe prikaz dohodkov vzdrževani člani zaključna bilanca

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/01/11/vzdrzevani-clani-in-visine-olajsav-za-leto-2016/