O-STA

Obvezno zdravstveno zavarovanje med 20 in 75 evri, dopolnilno pa se ukinja

Obvezno zdravstveno zavarovanje po predlogu zdravstvenega ministrstva dobiva novo podobo; višina prispevka bo odvisna od dohodkovnega razreda. Najnižji prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje bo tako 20 evrov mesečno, najvišji pa 75.

Kot je dejala ministrica Milojka Kolar Celarc, "je Slovenija po 24 letih dobila nov Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zakonu, ki bo sodoben in bo zagotavljal tudi dolgoročno financiranje," pišejo v sporočilu za javnost.

Po Predlogu Zakona bodo v obvezno zavarovanje vključene vse osebe in vsi otroci v Sloveniji

Zato Predlog določa nov krog zavarovancev v OZZ. Vsi otroci v RS naj bi se vključili v OZZ bodisi kot družinski člani bodisi na podlagi samostojne podlage, k zajema otroke, ki ne morejo biti zavarovani kot družinski člani. Zavarovanje otrok kot družinskih članov pa ostaja nespremenjeno; do dopolnjenega 15. oziroma 18. leta starosti, po tej starosti v primeru šolanja najdlje do zaključka 2. bolonjske stopnje, a najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.

Prijava na brezplačno izobraževanje Zasluži denar s hobijem in idejo

Sprememba zavarovalne podlage oseb, ki opravljajo kmetijsko dejavnost - v obvezno zdravstveno zavarovanje bi se po Predlogu vključili le tisti kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani, in sicer za vse pravice, ki jih OZZ prinaša.

Obvezno zdravstveno zavarovanje po novem med 20 in 75 evri

Išči:

Uredi
DOHODKOVNI RAZREDVIŠINA NADOMESTILA V EVRIH
do minimalne plače20
od minimalne plače do 75 % povprečne plače (PP)25
od 75 % PP do 100 % PP27
od 100 % PP do 200 % PP29
od 200 % PP do 300 % PP45
od 300 % PP do 500 % PP55
nad 500 % PP75

Prikazujem 1 do 7 od 7 zapisov

Pred.Nasl.

Prijava na brezplačno izobraževanje Prednosti in slabosti samozaposlitve

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Sedaj veljavni sistem financiranja za večino zdravstvenih pravic določa doplačila z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Pišejo, da se z UDZ "obremenjuje prebivalstvo z nižjimi dohodki in zmanjšuje solidarnost pri zagotavljanju sredstev", ukinitev pa naj bi prinesla večjo "solidarnost pri zbiranju sredstev z upoštevanjem zmožnosti prebivalcev glede na prihodke in pravična dostopnost do zdravstvenih storitev".

Kaj še prinaša Predlog Zakona in kaj je bistveno za delodajalce?

  • Novo ureditev vrst in obsega pravic iz t. i. košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (zdravila, spremstvo, sobivanje, zdravljenje v tujini, denarne dajatve ...);
  • tri nove vrste zdravil: receptna, ambulantna in bolnišnična lista;
  • poenotenje odstotkov bolniških nadomestil glede na vrsto razloga - 100 odstotkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, darovanje delo človeškega telesa v korist tretje osebe, zdravljenje posledic dajanja krvi in delov človeškega telesa. Za vse ostale pa znaša višina nadomestila 80 odstotkov osnove. Plačilo nadomestila za dan jemanja krvi gre iz proračuna, saj gre tu za državni interes, pišejo;
  • omejitev trajanja bolniškega staleža. Predlagajo časovno omejitev pravice do denarnega nadomestila neprekinjeno največ 12 mesecev ali pa s prekinitvami v dveh letih največ 18 mesecev. Minimalni znesek nadomestila bo po predlogu 80 odstotkov minimalne plače, maksimalni pa 2,5-kratnik PP;
  • razlago, kaj točno je pravica iz OZZ in kaj ne; pravice denimo niso estetske operacije socialne storitve, medicine dela in prometa ...;
  • novo ureditev organov ZZZS, pogoje za opravljanje funkcije in opredelitev funkcij;
  • ZZZS-ju določa vlogo aktivnega kupca, s čimer se dviga tudi odgovornost za postavitev minimalnega standarda kakovosti storitev in materiala, ki posledično prinaša večja zagotovila, da bo pacient dobil storitve, ki jih dejansko potrebuje, in ki bodo ustrezne kakovosti, še pišejo v dokumentu.

Prijava na izobraževanje Abeceda poslovanja

Celoten Predlog Zakona si lahko ogledate tukaj.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetniške novice Podjetništvo Zakonodaja

Oznake Avtorski članki dopolnilno zavarovanje ministrstvo za zdravje obvezno zdravstveno zavarovanje zavarovanje ZZVZZ ZZZS

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/01/19/obvezno-zdravstveno-zavarovanje-med-20-in-75-evri-dopolnilno-pa-se-ukinja/