O-STA

S katerimi olajšavami si lahko pomagate znižati davek na dobiček?

Mini davčna reforma pravnim osebam z letom 2017 prinaša tudi višji davek na dobiček, ta se je iz 17 povišal na 19 odstotkov. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) pa določa tudi nekatere olajšave, s katerimi bo vaša osnova za davek na dobiček lahko nižja.

izobraževanje

Financirajte svoje poslovanje in naložbe z mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je za mikro, mala in srednje velika podjetja s problemskih območij Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj, objavil razpis za mikrokredite v višini od 5000 do 25.000 evrov.

Več informacij

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 100 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v davčnem letu. Vlaga se lahko v:

Prijava na delavnico

  • notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalne-razvojne dejavnosti zavezanca;
  • nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).

Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave v davčnem letu znižuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih.

Prijava na delavnico

Olajšava za zaposlovanje

Zavezanec, ki na novo zaposli (preko pogodbe o zaposlitvi) osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 odstotkov izplačane plače te osebe.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Olajšava se lahko uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tem osebam v posameznem davčnem letu.

Ali veste, katere davčne olajšave in povračila prispevkov nudi zaposlitveni zavod?

Olajšava za investiranje

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 odstotkov investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva.

Za opremo se ne štejejo:

  • pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme,
  • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in razen avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI,
  • dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Prijava na delavnico

Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.

Če se proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo prej kot v treh letih po letu vlaganja, se mora v letu prodaje za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo.

Preberite tudi:

Prijava na delavnico

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Zakonodaja

Oznake davek na dobiček dohodnina investicije Mini davčna reforma olajšava za zaposlovanje olajšave pravne osebe raziskave in razvoj

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/01/23/s-cim-si-lahko-pomagate-znizati-davek-na-dobicek/