O-STA

Program Erasmus+ zelo uspešen tudi v Sloveniji

Letos obeležujemo že 30. obletnico programa Erasmus (zdaj Erasmus+), ki velja za enega najuspešnejših programov Evropske unije: prve Erasmus izmenjave so namreč začele potekati v letu 1987, v 11 takratnih državah EU. Dandanes se program izvaja že v 33 evropskih državah, širi pa se tudi izven evropskih meja. V Sloveniji smo program začeli izvajati v študijskem letu 1999/2000. Za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbijo na dveh nacionalnih agencijah: na CMEPIUS-u (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter na MOVIT-u za področje mladine.

Tudi osnovne in srednje šole, odrasli ...

Na izmenjavah v tujini je bilo do sedaj že okrog 60.000 posameznikov, od tega skoraj 3.300 osnovnošolskih učencev in okrog 3.000 osnovnošolskih učiteljev, prek 6.000 dijakov in prek 2.000 srednješolskih učiteljev, okrog 400 vzgojiteljic v vrtcih, več kot 12.000 študentov in skoraj 4.000 visokošolskih profesorjev. V programe je bilo vključenih tudi okrog 800 učečih se odraslih in 800 izobraževalcev odraslih. V projektih je sodelovalo že več kot 1.800 slovenskih organizacij z okrog 4.900 projekti s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine - od tega že več kot 70 % vseh slovenskih osnovnih šol, čez 96 % vseh srednjih šol in vse večje visokošolske institucije. V Slovenijo pa je prišlo tudi več kot 12.000 tujih študentov in skoraj 4.000 tujih visokošolskih učiteljev.

Mednarodno sodelovanje - lokalni in globalni učinki

CMEPIUS vsako leto decembra nagrajuje dobre prakse mednarodnega sodelovanja v okviru programa Erasmus ter v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM, podeljuje pa tudi Evropska jezikovna priznanja. Tako imenovana "jabolka kakovosti" podeljujejo tistim slovenskim organizacijam, ki so v svojem delovanju in projektih znale povezati različne evropske in nacionalne razsežnosti in jih s pomočjo tujih partnerjev uspešno umestiti v svoje delo ter okolje. Gre za različne projekte, ki obsegajo vse od doseganja večje zaposljivosti dijakov, pa do vključevanja oseb s posebnimi potrebami, leta 2015 pa je bil npr. za projekt "Free - it" nagrajen Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, pri katerem je šlo za usposabljanje zaposlenih, ki skrbijo za poklicno usposabljanje in izobraževanje posebne skupine udeležencev - zapornikov. Gre torej za mednarodne projekte, ki presegajo tako državne kot druge meje in preko novih izkušenj spreminjajo ter pozitivno vplivajo na lokalno okolje in posameznike.

Slovenski ambasadorji ob 30. obletnici Erasmusa

V Sloveniji imamo ob 30. obletnici tudi ambasadorje programa Erasmus - znane Slovence, ki so v programu na tak ali drugačen način že sodelovali. To so: ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, skakalec Matej Likar, novinarka Karmen W. Švegl, modna oblikovalka Julija Kaja Hrovat, novinar Bojan Mord, priznani kuharski mojster Luka Jezeršek in uspešen mladi pivovar Renee Vozelj.

Visoka poraba sredstev v Sloveniji

Do sedaj je bilo Sloveniji za evropske programe za področje izobraževanja, usposabljanja in mladine namenjenih prek 120 milijonov evrov. Za leto 2017 je Slovenija za program Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa - kar koordinira CMEPIUS, prejela 15 milijonov evrov, za področje mladine, kar koordinira MOVIT, pa skoraj 3 milijone in pol evrov - skupaj torej 18, 5 milijonov. Pri tem je zelo razveseljujoč podatek, da je poraba sredstev v Sloveniji zelo visoka, in sicer kar 96 %.