O-STA

Regres - komu pripada?

Regres je znesek, ki so ga delodajalci, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), dolžni plačati zaposlenim. Pripada vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Kaj potrebujete za uspešen začetek podjetniške poti ?

Več informacij

Pravica do letnega dopusta delavcu pripada za vsak polni mesec zaposlitve pri delodajalcu. Minimalni letni dopust v koledarskem letu ne sme biti krajših od štirih tednov in to ne glede na to, ali je delavec zaposlen za polni ali krajši delovni čas. Hkrati s pravico do letnega dopusta, pa delavcu pripada tudi regres za letni dopust. Njegova minimalna višina je zakonsko določena in je enaka minimalni plači v tekočem koledarskem letu. Delodajalci morajo vsako leto, razen izjemoma, regres izplačati vključno do 30. junija.

Prijava na izobraževanje

Kaj se zgodi z regresom, če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto?

Do regresa je delavec upravičen v enakem deležu, kot je upravičen do dopusta, ki je odvisen od časa začetka zaposlitve.

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. To pomeni, da ima pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Regres v primeru pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas

Delavec ima pravico do regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Zaposlenemu, ki ima pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za krajši delovni čas od polnega, po določbah ZDR-1 pripada regres za letni dopust v sorazmernem delu.

Regres pripada tudi upokojencem

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vsako leto tudi upokojencem izplača regres. Gre za t. i. letni dodatek, ki ga prejmejo z izplačilom redne pokojnine za mesec julij.

Koliko znaša letni dodatek upokojenca, je odvisno od višine njegove pokojnine v mesecu izplačila regresa. Načeloma pa velja, da tisti, ki imajo julijsko pokojnino višjo od 750 evrov, letnega dodatka ne prejmejo.

Prijava na izobraževanje

Regres v javnem sektorju

Regres javnih uslužbencev ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).

Višina regresa za letni dopust v javnem sektorju je namreč odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec. Upošteva se stanje na zadnji dan aprila.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2017.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Pri pripravi ustreznih pogodb o zaposlitvi za vaše delavce vam lahko pomagajo tudi naši pravni svetovalci - za termin in pripravo ponudbe pokličite na telefonsko številko 01 600 15 30 ali pišite na email naslov data@data.si.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki izplačilo regersa regres

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/03/18/regres-komu-pripada/