O-STA

Kulturni bazar in Cmepius

V četrtek, 30.3., bo med 9. in 20. uro v ljubljanskem Cankarjevem domu potekal Kulturni bazar 2017, tradicionalna nacionalna prireditev. Osrednja tema letošnjega Kulturnega bazarja bodo kreativnost, kreativno partnerstvo in kreativno povezovanje. Bogat in zanimiv program strokovnega usposabljanja bo vključeval več kot 60 dogodkov: predstavitev, delavnic, gledaliških ter plesnih delavnic in še marsikaj. Namenjen pa je tudi širši javnosti - otrokom, mladini in vsem, ki jih zanima kultura.

Na Kulturnem bazarju bo ob 14. uri dva Erasmus+ projekta predstavil tudi CMEPIUS (Center RS za evropske programe izobraževanja in usposabljanja): Osnovna šola Šenčur s koordinatorico Vilmo Nečimer se je v mednarodnem Erasmus+ projektu povezala z Muzejem novejše zgodovine, Šolski center Slovenj Gradec pa je za namen izvedbe Erasmus+ partnerstva zaposlil samostojnega kulturnega delavca Uroša Zavodnika. V obeh projektih so z vključitvijo različnih kulturnih organizacij oziroma delavcev nadgradili vsebino in poskrbeli za interdisciplinarnost in povezanost šole s širšim okoljem.

Možnosti in priložnosti programa Erasmus+

Na predstavitvi bo CMEPIUS predstavil šolski vidik aktivnih partnerstev. Poleg konkretnih primerov bo obiskovalce seznanil tudi z možnostmi, ki jih ponuja program Erasmus+ vrtcem in šolam ter tudi kulturnim organizacijam. Predstavili bodo prednosti in učinke, ki jih prinaša mednarodno sodelovanje na ravni institucij (krepitev v lokalnem in širšem okolju ...), na ravni zaposlenih (zagotavlja sredstva za udeležbo na različnih seminarjih v tujini, tudi s področij kulture, kulturno-umetnostne vzgoje, kulturne dediščine; pridobivanje novih znanj, idej ...). Program Erasmus+ sicer podpira usposabljanja slovenskih učiteljev, vzgojiteljev in strokovnega osebja v tujini, prav tako pa omogoča prihod tujih udeležencev v Slovenijo, da spoznajo dobre prakse pri nas, s čemer krepimo medsebojno mreženje in povezovanje.

V evropskih programih izobraževanja in usposabljanja (program Erasmus+ in njegov predhodnik program Vseživljenjsko učenje) je do sedaj sodelovalo že več kot 70 % vseh slovenskih osnovnih šol, 96 % vseh srednjih šol ter nekaj manj kot 10 % vrtcev. Organizacije s področja kulture se v mednarodno sodelovanje lahko vključijo kot enakovreden partner, ki lahko s svojim vstopom v projekt prinesejo dodano vrednost vsebini ter izboljšajo kakovost partnerstva.

O kulturnem bazarju in CMEPIUSu

Na Kulturnem bazarju bo svojo ponudbo za otroke in mladino predstavilo več kot 300 kulturnih ustanov iz vse Slovenije. Bazar pripravljajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za okolje in prostor, Slovensko nacionalno komisiji za UNESCO in CMEPIUS.

CMEPIUS, Center RS za evropske programe izobraževanja in usposabljanja, je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa, poleg tega izvaja tudi naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane, skrbi pa tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja (CEEPUS, NFM, bilaterale idr.). CMEPIUS je tudi nacionalna podporna služba za pobudo eTwinning in za EPALE - portal za izobraževalce odraslih, EURAXESS krovna organizacija za Slovenijo, koordinator nacionalne projektne skupine ECVET ter agencija za promocijo slovenskega visokega šolstva.