O-STA

Regres 2017: Kdaj in koliko?

Regres 2017 bo znašal najmanj 804,96 evra bruto. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres 2017 svojim zaposlenim izplačati vključno do 30. junija.

IZOBRAŽEVANJE

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

S poslovnim načrtom se podjetnik pripravi na prihodnje korake na svoji poslovni poti in začrta smer razvoja poslovanja podjetja.

Več informacij

Višina regresa je zakonsko določena. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč predpisuje najnižji znesek regresa - delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu (ki ima pravico do letnega dopusta) najmanj v višini minimalne plače. Ta za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2017 dalje znaša 804,96 evra bruto, kar pomeni, da mora najmanj toliko znašati tudi letošnji regres. Kolektivna pogodba pa sicer lahko določa tudi višji regres.

Prijava na izobraževanje

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov, pa je 70 odstotkov povprečne plače v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. Več o tem preberite v prispevku "Prispevki od regresa se obračunajo, če znesek presega 70 % plače".

Kdaj dobimo regres 2017?

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres 2017 vključno do 30. junija. Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti delodajalca lahko določa tudi kasnejši datum izplačila regresa za letni dopust. Vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Prijava na izobraževanje

Koliko bo znašal regres 2017 v javnem sektorju?

Zaposleni v javnem sektorju bodo regres 2017 prejeli pri plači za mesec maj. Tako določa Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). Koliko pa bo znašal regres 2017, pa je odvisno od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec. Upošteva se stanje na zadnji dan aprila.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki bodo na zadnji dan aprila 2017 uvrščeni:

  • do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1000 evrov;
  • od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 evrov;
  • od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 evrov;
  • od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 evrov.

Regres 2017 pripada tudi upokojencem

Letni dodatek oziroma regres 2017 bodo upokojenci dobili skupaj z redno pokojnino za mesec julij. Višina letnega dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila letnega dodatka, pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. In sicer:

  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 414,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 390,00 evrov;
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 414,01 evrov do 518,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 250,00 evrov;
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 518,01 evrov do 622,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 evrov;
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 622,01 evrov do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 evrov;
  • uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 evrov;
  • uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 622,01 evra do 750,00 evrov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 evrov.

Tisti uživalci pokojnine, ki imajo julijsko pokojnino (oziroma nadomestilo) višjo od 750 evrov, letnega dodatka ne prejmejo.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance kadri podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki izplačilo regresa regres

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/03/27/regres-2017-kdaj-in-koliko/