O-STA

Kilometrina - stroški prevoza na delo in na službenih potovanjih

Veste, koliko znaša neobdavčena kilometrina za prevoz na delo in z dela in koliko kilometrina za prevoz na službenem potovanju? Znesek neobdavčenega nadomestila za pot zaposlenega od doma do podjetja in nazaj znaša 0,18 evra za vsak prevožen kilometer. Znesek neobdavčene kilometrine za vsak prevožen kilometer službenega potovanja pa znaša 0,37 evra.

IZOBRAŽEVANJE

Potni nalogi

Kako se obračunava kilometrina?

Več informacij

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov v zvezi z delom, kamor sodi tudi kilometrina. Povrniti mu je dolžan tudi stroške, ki jih ima delavec pri morebitnem opravljanju določenih del in nalog na službenih potovanjih.

Kilometrina za prevoz na delo in z dela

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja za zasebni sektor določa, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in sicer do višine stroškov javnega prevoza. Pri tem pa določa, da mora biti mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Običajno prebivališče je tisto, ki je najbližje mestu opravljanja dela, torej stalno ali začasno bivališče. Kriterij za določanje bližine pa so cestne povezave, izražene v kilometrih.

Prijava na izobraževanje

Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati, se v davčno osnovo ne všteva kilometrina do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.

Uredba določa povračilo stroškov, ki se ne všteva v davčno osnovo, in ne določa tega zneska z vidika pravice zaposlenega do izplačila, pojasnjujejo na FURS. Zaposleni je namreč upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela pod pogoji in v znesku, kot ga določa delovno pravni predpis (kolektivna pogodba ali drug delovno pravni akt, ki zavezuje delodajalca in delavca). Uredba tudi ne določa, ali se stroški javnega prevoza povrnejo v znesku mesečne vozovnice ali v znesku dnevne vozovnice.

Vas zanima, kdaj ste upravičeni do dnevnice? Dnevnico si lahko enostavno izračunate tudi z našim kalkulatorjem.

Informativni izračun dnevnice 2017

Kilometrina na službenem potovanju

Povračila stroškov prevoza na službenem potovanju - kilometrina - se prav tako ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. To velja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi ali za najem osebnega avtomobila. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, pa do višine 0,37 evra za vsak prevožen kilometer.

Vsi prevozi na službenem potovanju morajo biti ustrezno dokumentirani s potnimi nalogi, dokazili in računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza. Le če bodo dokazila ustrezna, se kilometrina ne bo štela v davčno osnovo.

Niste prepričani, če potne naloge izpolnjujete pravilno? Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo seznanili s pravilnim izpolnjevanje potnih nalogov ter vam pomagali določiti obvezne mesečne obračune, povezane s potnimi stroški.

Prijava na izobraževanje

Kilometrina na službenem potovanju, skladno s 5. členom že omenjene Uredbe, vključuje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

Potrebujete pomoč pri pripravi potnih nalogov? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Jure Filip, Data

Če delojemalec uporablja službeno vozilo in ga lahko uporablja tudi v privatne namene, podjetje pa mu ne zagotavlja goriva za opravljene poti v privatne namene, je treba dejanske stroške goriva sorazmerno razmejiti. Kakšna je ta razmejitev stroškov goriva, mora biti pregledno dokumentirano z verodostojnimi dokazili.

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki gospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki kilometrina potni nalogi prevoz na delo in z dela službeno potovanje

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/03/31/kilometrina-stroski-prevoza-na-delo/