O-STA

Bonitete vplivajo na možnost pridobitve subvencij

Bonitete predstavljajo pomemben kriterij, ki odloča o tem, koliko točk bo podjetje doseglo na razpisih. Banke in institucije, ki podeljujejo nepovratna in povratna sredstva, vedno bolj preverjajo bonitetne ocene podjetij, ki jim bodo zaupale kredite oziroma nepovratna sredstva.

Katere ocene bonitete preverjajo?

Pri razpisih Slovenskega podjetniškega sklada preverjajo bonitete preko boniternih dokazil, in sicer S.BON-1 za gospodarske družbe, S.BON-1 za samostojne podjetnike, S.BON-1 za zadruge in BON-1/Z za zavode. Pri tem moramo biti bonitetna dokazila skladna z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi.

Bonitete so pomembne predvsem pri mikrokreditih s subvencionirano obrestno mero. V okviru razpisa P7R 2016 (Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji) bonitetna ocena (S.BON-1) predstavlja kar 34 od 100 točk, če podjetje doseže najvišjo bonitetno oceno, to je SB 1. Ista bonitetna ocena pa prinaša kar 45 točk od 100 pri drugem tovrstnem razpisu, P7 2017 (Mikrokrediti za mikro in mala podjetja). Več o omenjenih razpisih si lahko preberete tukaj.

IZOBRAŽEVANJE

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Evropska sredstva so postala pomemben del razvoja in rasti uspešnih podjetij v EU, svojo konkurenčnost pa lahko z njimi okrepite tudi v vašem podjetju.

Več informacij

Prijava na izobraževanje

Bonitete predstavljajo garancijo

Zakaj so bonitete tako pomembne, tako za banke kot tudi za institucije, ki objavljajo razpise? Gre predvsem za dodatno garancijo, da poslujete stabilno in da investiranje denarja v vaše podjetje ne pomeni večjega tveganja. Podjetja, ki dobijo najvišjo bonitetno oceno (SB1), imajo najvišjo najvišjo zmožnost poravnavanja svojih obveznosti, stabilen finančno premoženjski položaj, visoko kreditno sposobnost, pri njih pa je verjetnost nastopa dogodka neplačila najnižja.

Prijava na izobraževanje

Z visoko bonitetno oceno si pridobite ugled, ne samo pri bankah in institucijah, kot je npr. Slovenski podjetniških sklad, ampak tudi pri svojih zaposlenih, kupcih in poslovnih partnerjih. Garancija rednega plačevanja obveznosti je namreč pomembna tudi zanje. In nenazadnje, visoka bonitetna ocena predstavlja v prvi vrsti priznanje za podjetnika, za njegovo uspešno in stabilno poslovanje.

Kako pridemo do visoke bonitete?

Bonitetna ocena podjetja je odvisna od več kazalnikov. Podjetja, ki dosegajo višji dobiček, imajo stabilen denarni tok, so manj zadolžena, dosegajo primerno produktivnost in tudi rast prodaje, so ocenjena z višjo bonitetno oceno. Ne gre torej zgolj za dobiček, ampak za celoten spekter kazalnikov poslovanja, ki jih mora podjetnik najprej poznati, nato pa tudi preverjati tekom svojega poslovanja.

Če bi želeli o tem izvedeti več, vam v podjetju DATA d. o. o. pri tem pomagamo. V okviru seminarja Abeceda poslovanja boste pridobili osnovni pregled nad poslovanjem in kazalniki, ki vplivajo na boniteto vašega podjetja. Na delavnici Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah pa boste v živo odkrili, ali je poslovna ideja, ki jo nameravate začeti, dobičkonosna. Več o dobičkonosnosti ideje si lahko preberete tudi tukaj.

Prijava na izobraževanje

Besedilo je pripravil mag. Dario Berginc, Data d. o. o.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki bonitete krediti subvencije

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/03/bonitete-vplivajo-na-subvencije/