O-STA

Poslovni register Slovenije - kako poteka vpis?

Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost šele po tem, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Več informacij

Poslovni register Slovenije je baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo dejavnost. Vsebuje tudi podatke o njihovih podružnicah in podružnicah tujih podjetij. Vodi, upravlja in vzdržuje ga Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Prijava na izobraževanje

Razmišljate o ustanovitvi podjetja? Pred registracijo podjetja vam priporočamo, da pridobite osnovne podjetniške informacije na našem brezplačnem izobraževanju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja. Izvedeli boste, katero dokumentacijo potrebujete za registracijo podjetja in kakšni postopki vas čakajo po registraciji. Lahko pa se odločite tudi za naše podjetniško svetovanje.

Kako poteka vpis v Poslovni register Slovenije?

Vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije se lahko izvede prek spletnega portal e-VEM z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali na fizični točki VEM, ki jo imamo tudi na Dati. Na njej podjetniku zagotavljamo vse informacije in strokovno pomoč. Tako na portalu kot na fizični točki Vem se opravljajo tudi vpisi morebitnih sprememb podatkov ter vpisi prenehanja opravljanja dejavnosti.

Kaj vse še lahko opravite na Datini točki VEM, preverite v prispevku VEM točka - najhitrejši način za ustanovitev podjetja.

Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije se vloži na enotnem obrazcu "Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije". Samostojni podjetnik mora vložiti prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije najmanj en dan pred želenim datumom vpisa. Prijavo lahko vloži od doma prek sistema e-VEM ali na točki VEM.

Vendar je postopek registracije s. p. na VEM točki DATA veliko enostavnejši. Referent za bodočega podjetnika poleg prijave za vpis v Poslovni register Slovenije (AJPES obrazec) namreč pripravi še sledeča obrazca:

  • oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika - DURS obrazec
  • prijava v obvezna socialna zavarovanja - M1 obrazec

Prijava na izobraževanje

Podjetnik obrazce podpiše in referent jih nato po elektronski poti pošlje na ustrezne institucije. Sklep o vpisu podjetnika v poslovni register, bo podjetnik prejel naslednji dan od datuma, ki ga je pri postopku za ustanovitev podjetja predlagal za datum vpisa v register podjetij, na naslov, ki ga je določil ob registraciji. Sklep lahko prejme po pošti, po elektronski pošti (v varni poštni predal) ali osebno na izpostavi AJPES.

Prijavo za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije lahko poda tudi pooblaščenec, in sicer na podlagi overjenega pooblastila.

Referent VEM točke svetuje tudi pri izboru dejavnosti

Poleg tega pa vam referent na Datini točki VEM pomaga tudi pri izboru dejavnosti, ki jih boste navedli v prijavi v Poslovni register Slovenije. Več o izbiranju dejavnosti vašega podjetaj pišemo v prispevku Skd - ni potrebno, da se mučite sami!. Referent vas bo opozoril tudi, če za opravljanje katere izmed izbranih dejavnosti obstajajo posebni pogoji, denimo obrtno dovoljenje. Dejavnost lahko samostojni podjetnik začne opravljati šele po tem, ko izpolni predpisane pogoje za posamezno dejavnost.

Prijava na izobraževanje

Kakšen je postopek ustanovitve d. o. o. na VEM točki DATA, pišemo v prispevku V treh korakih do ustanovitve d. o. o.

Morda pa vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki podjetništvo poslovni register slovenije ustanovitev podjetja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/06/poslovni-register-slovenije-kako-poteka-vpis/