O-STA

Bruto neto - izračun plače

Vas zanima, kako opraviti bruto neto izračun plače? Ko nanese na pogovor o višini plače, delodajalci navadno omenjajo višji znesek, kot ga na plačilni dan dejansko dobite izplačanega na vašem računu. Kaj je torej bruto in kaj neto plača? In kako najlažje opravite bruto neto izračun?

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Ste naveličani rutine? Bi radi sami upravljali s svojim časom in denarjem? Izberite samozaposlitev!

Več informacij

Prijava na izobraževanje

Kaj je bruto in kaj neto plača?

Za lažje razumevanje izračuna bruto neto, najprej pojasnjujemo, kaj je bruto in kaj neto plača.

Znesek, ki ga predvsem na razgovorih za službo najpogosteje omenjajo delodajalci, je bruto plača. Gre za znesek, od katerega vam delodajalec odvede še prispevke. Bruto znesek plače namreč vsebuje vse prispevke, ki jih za delavca plača delodajalec - prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in akontacija dohodnine.

Ko od zneska bruto plače odštejemo vse prispevke in akontacijo dohodnine, dobimo neto plačo, oziroma znesek, ki ga dobite nakazanega na vaš račun. Popolnoma ločeno pa sta obračunan zneska plačila za malico in prevoza na delo, ki torej ne spadata niti v bruto niti v neto plačo.

Bruto plača - prispevki od bruto plače - akontacija dohodnine = neto plača, ki jo dobi delavec

Bruto plača + prispevki delodajalca + prevoz + prehrana = strošek delodajalca

Bruto neto izračun

Kako torej iz bruto zneska, izračunate znesek, ki ga boste dejansko prejeli? Z našim kalkulatorjem je bruto neto izračun zelo enostaven. Do njega dostopate s klikom na spodnji gumb. Ob tem dodajamo, da so vsi izračuni izključno informativne narave.

Informativni izračun plače

Kako je sestavljena plača in kako opraviti izračun bruto neto, pojasnjujemo tudi na brezplačnem seminarju Prednosti in slabosti samozaposlitve. Obračun plače in prispevkov pa je tema seminarja Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Kako je sestavljena plača?

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plača delavca je sestavljena iz:

  • osnovne plače,
  • dela plače za delovno uspešnost,
  • dodatkov,
  • plačila za poslovno uspešnost (če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi).

Poleg plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno še iz morebitnih drugih vrst plačil, če tako določa kolektivna pogodba. Pri določanju višine osnovne plače se upošteva zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Vabimo vas, da za svoj konkretni primer izračuna plače (bruto neto) uporabite spodnji kalkulator:

Informativni izračun plače

Dodatki pri plači

Zakon določa, da se delovna uspešnost delavca določi glede na gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljenega dela. Dodatki pa delavcu pripadajo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, denimo za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo oziroma na praznike in dela proste dneve. Delavec je do dodatkov upravičen tudi, če se pri delu srečuje s posebnimi obremenitvami oziroma nevarnostmi pri delu (npr. delo v hrupu).

Višina omenjenih dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, obračunajo pa se le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Delavcu pripada tudi dodatek za delovno dobo, ki ga prav tako urejajo kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

Delavec je upravičen še do različnih drugih plačil, npr. do povračila stroškov v zvezi z delom (za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, med službenim potovanjem, itd.), do regresa za letni dopust, do odpravnine ob upokojitvi. Kolektivne pogodbe pa določajo še različne druge pravice, npr. jubilejno nagrado in solidarnostno pomoč.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob tem pojasnjujejo, da je za posameznega delavca bistveno, kako so plača in druga plačila dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi. Ta mora upoštevati minimum pravic, kot jih določajo zakon in kolektivne pogodbe.

Ne pozabite, z našim kalkulatorjem bruto neto izračun plače lahko opravite hitro in enostavno:

Informativni izračun plače

Zanimal vas je bruto neto izračun. Pobrskajte tudi med našimi ostalimi kalkulatorji. Če pa imate vprašanje glede obračuna in oddaje plač oziroma glede izračuna bruto neto, priporočamo računovodsko svetovanje. Za pripravo ponudbe nam pišite na data@data.si.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki bruto plača izračun plače neto plača zdr-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/13/bruto-neto-izracun-place/