O-STA

Zdravstvena reforma 2017: zahteve in razmišljanja civilnodružbene zveze "Mreža 99 % - za skupno dobro"

Spoštovani,

Mreža 99 % - za skupno dobro smo zveza/ skupnost - demokratična platforma napredne civilne družbe aktivnih državljanov, nestrankokratske narave, ki si prizadeva za konkretne in korenite družbeno-politične, ekonomske in socialne spremembe, s končnim ciljem odprave oz. prehoda iz izkoriščevalskega kapitalizma v družbo, ki temelji na Človeku, ne dobičku, na skupnem (dobru), ki je v svoji osnovi humanistična, solidarna, etična, pravična in sodelovalna skupnost enakovrednih.

Naše primarno načelo delovanja je pravičnost, ki zagotavlja enakopravnost in enakovrednost slehernemu in vsem na vseh področjih družbenega življenja.

Z našim delovanjem si prizadevamo za korenite sistemske spremembe, zato smo pripravili svoj pogled na prihajajočo reformo zdravstvenega sistema, za katerega menimo in zahtevamo, da se mora razvijati v smeri splošnega dobrega, torej mora biti zares v interesu vseh pacientov in vsega osebja v zdravstvu (razen zaslužkarjev) in ne v smeri zadovoljevanja partikularnih interesov.

Zdrava družba je tista družba, kjer so vsi vzvodi usmerjeni v dobrobit skupnosti. Patološki sistem oz. družba neenakosti pa privedejo v največji meri tudi do odklonskih dejanj posameznika.

Ker nam je mar in ker želimo s svojim mnenjem in zahtevami vzpodbuditi razmislek glede nadaljnjih korakov, smo pripravljeni naše poglede tudi osebno predstaviti.

S prijetnimi pozdravi,

Mreža 99 % - za skupno dobro

Kontakt: mreza99odstotkov@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/Mreza99.za.skupno.dobro/


Naj vstane- 99%!

Ustanovljena je nova Mreža, kot progresivna notranje demokratična civilnodružbena platforma sorodnih sil, skupin/ organizacij in nepovezanih posameznikov, ki želi braniti interese 99%, z direktno participacijo le-teh, velike večine, vseh delovnih ljudi v boju napram kapitalu in establišmentu.

Vabljeni k sodelovanju in vključevanju!

KDO SMO, KAJ ŽELIMO?

Zveza/ skupnost - demokratična platforma napredne civilne družbe aktivnih državljanov, nestrankokratske narave, ki si prizadeva za konkretne in korenite družbeno-politične, ekonomske in socialne spremembe, s končnim ciljem odprave oz. prehoda iz izkoriščevalskega kapitalizma v družbo, ki bo temeljila na Človeku, ne profitu, na skupnem (dobru), ki bo v svoji osnovi humanistična, solidarna, etična, pravična, sodelovalna, skupnost enakovrednih.

Naše delovanje je osredotočeno na korenite sistemske spremembe:

-popolno odpravo revščine in škodljive socialne neenakosti, torej za ukinitev razmerja 99% proti 1%,

-odpravo prekarnosti,

-zdravstveno reformo po meri ljudi in v interesu pacientov,

-demokratizacijo - politično in ekonomsko avtentično demokracijo,

-progresivno davčno reformo,

-trajnostno zeleno rast,

-nova delovna mesta na podlagi kooperativ, skrajševanja delovnika in redistribucije družbenega bogastva v korist večine.

Mreža se je ustanovila za dosego družbene ureditve, katere primarno načelo delovanja je pravičnost, ki zagotavlja enakopravnost in enakovrednost slehernemu in vsem na vseh področjih družbenega življenja.

Urejeno, organizirano in kontinuirano sodelovanje in skupna pravila igre zagotavljajo optimalno sinergijo kolektivne inteligence, ki deluje iz interesa - v končni nameri prizadevanja, velike večine oz. 99%.

Delujemo na podlagi lastnega striktnega zgleda notranje avtentične demokracije, brez vzorcev in možnosti dominacije kateregakoli akterja v skladu s Pravilnikom: vsaka skupina/ organizacija, ima 1 glas, vsak posameznik pa dobi 1 glas znotraj skupine nepovezanih posameznikov, ki skupaj izidejo v 1 glas. Odločamo s konsenzom, če tega v razumnem ali zunanjem objektivnem roku ni mogoče doseči, pa z ⅔ večino opredeljenih glasov.

Ponujamo odprt, participativni skupni prostor za vzporedni "parlament", soodločevalski organ vseh delovnih ljudi!

LE SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO LAHKO SPREMENIMO SVET !

Mreža 99% - za skupno dobro