O-STA

Izjava za javnost

ZDRUŽENA LEVICA - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA

IZJAVA ZA JAVNOST

Na seji Izvršnega odbora ZL-DSD in ob soglasju Sveta stranke smo sprejeli odločitev, da v drugem krogu volitev, 12. 11. 2017, za predsednika Republike podpremo kandidata Marjana Šarca.

Tako odločitev smo v ZL-DSD sprejeli, ker imamo glede najpomembnejših zadev enake poglede, Marjan Šarec pa je v javnih nastopih napovedal svoje delovanje in zavzemanje tudi za:

- položaj človeka, njegovo blaginjo in upoštevanje glasu ljudstva

- izboljšanje položaja mladih, njihovega zaposlovanja in pogojev za razvoj in

družino

- varovanje narave, pomembnost raziskav in sonaravni razvoj

- javno zdravstvo in šolstvo ter ohranitev medgeneracijskega sodelovanja in

solidarnosti

- spremembo politike do EU in približevanje te politike ljudem

- imenovanje pravih ljudi za ustavne sodnike in člane protikorupcijske

komisije

- povrnitev prave, ljudem odgovorne in učinkovite funkcije predsednika

republike

Dosedanjega predsednika ne moremo podpreti, ker:

- ves svoj mandat dela za ponovno izvolitev, prave predsedniške dolžnosti

pa zanemarja

- predlaga politično angažirane ustavne sodnike namesto neodvisnih

strokovnjakov

- je odgovoren za neučinkovitost protikorupcijske komisije

- ne spoštuje ustave, ki določa, da je Cerkev ločena od države, s

sodelovanjem pri cerkvenem obredu v šoli pa je prelomil dano prisego, "da

bo spoštoval ustavni red..."

- ni si prizadeval, da bi Slovenija v OZN podpisala deklaracijo proti

nacifašizmu

- ni si prizadeval za podpis pogodbe proti nuklearnemu oboroževanju

- ni ukrepal v zvezi s korupcijskim projektom TEŠ 6 in pranjem denarja v

bankah, čeprav je bil s tem seznanjen

- molčal je pri postavitvi "žice", s katero smo se samoogradili in se s tem v

zvezi, prav tako pa glede begunske problematike nasploh, ni izjasnil o

očitnih kršitvah človekovih pravic

- niti enkrat v petih letih ni izkoristil avtoritete svojega položaja in svojega

vpliva, da bi se zoperstavil (raz) prodaji državnega premoženja

- ni storil ničesar za izterjavo vojne škode, ne kot predsednik vlade, ne kot

predsednik republike.

Glede na zapisano in videno smo v vodstvu stranke mnenja, da bo Marjan Šarec s svojim delom povrnil zelo načet ugled funkciji predsednika Republike Slovenije tako, da bo, kadar bo to potrebno, zastavil svojo besedo v korist ljudstva in od vlade ter parlamenta terjal odločitve za zmanjšanje revščine, pravično delitev, zaščito z ustavo zagotovljenih pravic, izboljšanje položaja mladih in obrambo suverenosti države, ki se vse preveč in nepremišljeno podreja diktatu EU ter interesom ZDA z vsemi tveganji, ki iz tega izhajajo.

Prepričani smo, da bo Marjan Šarec kot predsednik Republike Slovenije ostal zavezan ljudem in da bo pošteno in odgovorno opravljal delo, ki ga zahteva predsedniška funkcija, tako da bo predstavljal državo in njene državljane, ne pa vsak dan le samega sebe.

Za Izvršni odbor ZL-DSD : mag. Franc Žnidaršič, predsednik

V Ljubljani, 9. 11. 2017