O-STA

ZL-DSD podpira spremembe in dopolnitve zdravstvene zakonodaje

Združena levica-Demokratična stranka dela (ZL-DSD) podpira spremembe in dopolnitve zdravstvene zakonodaje predvsem zato, ker se z njimi zaustavlja nadaljnja privatizacija zdravstvene dejavnosti, ukinja se enotna premija prostovoljnega zavarovanja, pri čemer stranka podpira odstotek od prihodkov posameznika, ne pa določanja višine dopolnilnega zavarovanja. Samo tako bo v sistem zbiranja potrebnih sredstev za delovanje zdravstva ponovno vpeljana kategorija solidarnosti: revni bodo prispevali bistveno manj, bogati pa bistveno več, ne da bi to slednje kakorkoli prizadelo. Še posebej je ta ukrep potreben zato, ker bodo, namesto v kritje visokih stroškov vodenja financ in dobičke zavarovalnic, vsa sredstva usmerjena v delovanje zdravstvenega sistema.

Posebej podpiramo selektivno podeljevanje koncesij in njihovo časovno omejenost. Zasebno delo naj bo dopuščeno le tam, kjer javni zdravstveni zavodi ne morejo zagotoviti pokritja vseh potreb prebivalstva. Zdravstvene pravice in storitve ne smejo biti tržno blago, zdravstvene ustanove pa ne polje gospodarstva in zasebništva, ki stremita k dobičku in pri tem ne zasledujeta javnega interesa in načela solidarnosti. Na žalost te anomalije podpirajo tako zdravniške organizacije, kakor tudi Gospodarska in Obrtniška zbornica. Vsi našteti so že davno pozabili na interese prebivalstva, sledijo le pogubni neoliberalni politiki, ki vzdržuje nesprejemljive razlike v dohodkih in razmerje 1 : 99.

ZL-DSD zavrača stanje, v katerem so zdravniki zaposleni v javnem sektorju, obenem pa opravljajo zdravstveno dejavnost tudi kot zasebniki (t. i. "dvoživke"). Nesprejemljivo je, da dobi denimo kirurg koncesijo, nima pa svojih prostorov, ne opreme, ne vnaprej znane ekipe zaposlenih. Prav tako je nesprejemljivo, da bi v zasebni praksi delale osebe brez ustrezne izobrazbe (frizerke...).

Naša stranka podpira urejanje plač in izboljšanje gmotnega položaja zaposlenih v zdravstvu, vendar pa ne le zdravnikov, pač pa tudi vsega ostalega osebja, prednostno pa je po našem mnenju nujno urediti položaj najslabše plačanih.