O-STA

Izjava za medije ob tiskovni konferenci ZL-DSD in 4. skupine ZL

IZJAVA ZA JAVNOST: ZL-DSD in 4.Skupina ZL

Ker nekateri mediji ter stranki IDS in TRS vztrajno ponavljajo napačne trditve o tem, da se Združena levica zliva v enotno skupno stranko, želimo javnost ponovno obvestiti, da to ne drži.

Združena levica je bila koalicija štirih enakopravnih partnerjev, vsaj po koalicijski pogodbi: treh strank (DSD,TRS in IDS) in 4. skupine civilnodružbenih gibanj in posameznikov. Žal je poslanska skupina takoj po volitvah nedemokratično olastninila ime in komunikacijske kanale ZL, brez konsenza vseh članic, svojo volilno bazo pa obvestila, "da Združena levica po volitvah zunaj parlamenta ne obstaja več!", hkrati pa zanemarila ključne prioritete iz programa ZL.

To smo lahko razumeli le kot poizkus uničevanja skupne nove levice in njenih idealov, tudi prek izrivanja iz Koalicije tako baze, civilne družbe-4. Skupine, kakor tudi DSD-ja, zato smo v zaščito članstva in idej, v DSD imenu dodali ZL in postali ZL-DSD. Podrobnosti dogajanja glede ZL s kronologijo in dokazi smo podali že v javni izjavi in na naši tiskovni konferenci, z dne 9.2. 2017 (izjava v prilogi).

ZL-DSD in 4. Skupina ostajamo neomajno zvesti ideji in programu Združene levice, ki še vedno obstaja. Še več. V ZL-DSD in 4. Skupini bomo storili vse, da bomo še naprej delovali združevalno in sodelovali z vsemi, ki jim je zares mar skupno dobro, vsi delovni ljudje in pravičnost zanje v naši državi.

Iz Koalicije ZL pa sedaj odhajata tudi znotraj nedemokratični IDS (propadli kongres in volilne mahinacije) in TRS (kjer je zaradi - po njihovih navedkih - nedemokratičnega načina združevanja in odmaknjenosti od baze - 18.5. 17 izstopilo še 6 članov sveta stranke, po že velikem osipu članstva s podobnimi očitki), ki pa nista več niti ZL niti Koalicija Združene levice. O njunem združevanju smo v polovici Koalicije ZL izvedeli iz medijev, nas, ZL-DSD in 4. Skupino, pa niso niti povabili v skupno stranko, niti obvestili o odhodu- samoizločitvi iz Koalicije, ki je njihovo poslansko skupino spravila v Državni zbor.

Resen dialog, skupno delovanje, tudi npr. gradnjo skupne mreže na terenu so odhajajoči zavračali, zato tega ni bilo. V novo stranko se torej združuje zgolj del IDS in TRS, kar potrjujejo tudi vsa dosedanja nesoglasja v njunih članstvih. Luka Mesec in Violeta Tomič s svojim preostalim delom članstva, ki ju še podpira, ne predstavljata Združene levice.

Koalicija Združene levice (ZL-DSD in 4.skupina ZL) po odhodu TRS in IDS-a deluje demokratično, združevalno in tovariško, zato v njej ne dvomimo, da se bo razširila z novimi progresivnimi strankami in gibanji, da bi skupaj naredili kaj dobrega za državo in izkoriščane, za obubožane delovne ljudi.

Ker ob "združevanju, zlivanju" odhajajočih mediji poročajo tudi o povsem nedemokratičnem delovanju obeh strank, je za demokratični del v Koaliciji ZL, njihov odhod morda najbolj "zdrava" rešitev.

DATUM: 1. 6. 2017

Za ZL-DSD: mag. Franc Žnidaršič-predsednik, l.r.

Za 4. Skupino ZL: civilnodružbena gibanja in posamezniki: Simon Brežan l.r. in Jadranka Vesel l.r.

V medijih je bila napovedana združitev strank IDS in TRS v eno stranko - Združeno levico (ZL). Ostala dva partnerja, Združena levica - Demokratična stranka dela (ZL-DSD) in 4. skupina ZL: civilnodružbene skupine in posamezniki, sta bila o tem seznanjena iz časopisja in zato prisiljena javno pojasniti dogajanje znotraj Koalicije ZL.

Koalicija ZL je bila pred državnozborskimi volitvami 2014 formirana iz štirih partnerjev: treh strank (IDS, TRS, DSD) in neodvisne nestrankarske "Skupine nepovezanih" oz. "4. skupine".

Stranka ZL-DSD (prej DSD) in 4. skupina ZL sta s svojim delom v predvolilnem času pomembno prispevali k preboju ZL v DZ, izhajajoč iz vizije Koalicije (ZL) kot edinstvene demokratične tvorbe povezovanja strank in gibanj, ki bo sledila načelom neposredne in participatorne demokracije, kar naj bi prek naših poslancev v DZ dobilo svoj odmev tudi na nivoju zakonodaje.

Takoj po volitvah 2014 so poslanska skupina (PS) ZL in vodstvene strukture v IDS in TRS začele grobo negirati koalicijske, pa tudi programske zaveze. PS ZL je npr. navedla, "da po volitvah ZL zunaj parlamenta ni več", skupni komunikacijski kanali Koalicije ZL so bili 'olastninjeni' s strani IDS, prišlo je do načrtnega poskusa podrejanja v satelit, nato razbijanja 4. skupine, sklicevanja sestankov po vzorcu "če bo po naše, sestanek bo, sicer pa ne", PS ZL se je odcepila od volilne baze, kar naprej so zanikali enakopravnost (vseh) koalicijskih partnerjev, se izogibali dogovornemu sprejemanju odločitev, dušili notranjo kritiko in notranjo demokracijo. Za vse navedeno hranimo tudi mnoge pisne dokaze.

V programskem smislu poslanska skupina ZL prav tako ni uresničevala oz. vložila v procedure DZ najbolj pomembnih točk iz našega skupnega programa ZL na področju sistemske ureditve socialne (npr. odprava revščine), delavske (zakonodaja glede delavskih prevzemov/ odkupov, obvezne delitve dobička med zaposlene, solastništva ipd.), zdravstvene in davčne zakonodaje (npr. pravična progresivna davčna reforma) niti glede ekonomskih razvojnih ukrepov za povečanje delovnih mest oz. za zmanjševanje brezposelnosti (npr. skrajšanje delovnega časa, spodbuda zadrugam/ kooperativam ipd.), pač pa si je raje nabirala PR politične točke prek identitetnih tem in kozmetičnih popravkov. Kljub težkemu finančnemu položaju 4. skupine, v katerega sta jo pahnili IDS in TRS z neizplačevanjem minimalnih financ, ki jim pripadajo po koalicijskih sklepih, so izvajali številne aktivnosti samostojno in v raznih skupnih iniciativah s civilno družbo, vse od leta 2014 pa do danes.

Povsem nerazčiščeni pogledi IDS in TRS do temeljnih odprtih vprašanj (npr. enakopravnost, tovarištvo, demokratičnost, sodelovanje) so namesto v razčiščevanje rezultirali v ignoranco, poskus izrinjanja in izključevanja dveh partnerjev pri delovanju in soodločanju ter odnosih v Koaliciji ZL. Vse to žal ne kaže možnosti nadaljnjega sodelovanja. Kljub temu smo poskusili odgovorno sklicati sestanek vseh štirih partnerjev 1. 2. 2017, ki pa se je žal neuspešno zaključil, saj IDS stranke na sestanek sploh ni bilo, TRS pa je nastopil le z izsiljevanjem glede imena ZL-DSD in nepriznavanjem enakopravnosti. Vsakršno sodelovanje je bilo tako ponovno blokirano z njihove strani.

Koalicijo ZL tako še naprej tvorita programskim in pogodbenim zavezam ZL, predvsem pa predvolilnim obljubam ljudem, zvesti dve članici, tj. ZL-DSD in 4. skupina ZL. Ostali dve članici Koalicije ZL pa odhajata "na svoje" z ustanavljanjem neke nove stranke, kot bi ne razumeli, da je Koalicija ZL skupna vrednost štirih - in ostaja v domeni tistih v njej, ki želijo, da Koalicija taka (morda še širše) tudi ostane - ne pa stvar monopola in lastninjenja nekaj tistih, ki odhajajo, ne da bi se o tem vsaj pogovorili.

V Ljubljani, 9. 2. 2017

Za ZL-DSD: mag. Franc Žnidaršič l.r.

Za 4. skupino ZL: Jadranka Vesel, Simon Brežan l.r.