O-STA

Izdaja računa - kdaj ni potrebna?

Vse osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo za opravljeno dobavo blaga ali storitev zagotoviti izdajo računa. Voditi morajo tudi predpisane poslovne knjige in evidence. V katerih primerih pa izdaja računa ni potrebna?

Izdaja računa ni potrebna za dobave, za katere je po zakonodaji o DDV določena izjema od obveznosti izdajanja računov.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Poskrbite, da bodo vaši računi pravilno sestavljeni in da bo izdaja računa pravilna.

Več informacij

Evidence računov oziroma enostavno knjigovodstvo lahko podjetniki vodite tudi sami. Kako pravilno zapisovati v poslovne knjige in kako voditi druge evidence, se lahko priučite na naši delavnici. Če kljub temu knjigovodstvo raje zaupate računovodskemu servisu, pa vam bo udeležba na delavnici pomagal bolje razumeti vaše poslovanje in vse to, kar vaš izbrani računovodja počne.

Prijava na izobraževanje

Kdaj izdaja računa ni potrebna?

Na Finančni upravi RS (FURS) pojasnjujejo, da izdaja računa ni potrebna za prodajo:

  • vozovnic, kart, žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice);
  • znamk, kolkov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu;
  • blaga iz avtomatov;
  • periodičnega tiska (posameznih izvodov časopisa, revij itd.);
  • vplačila za udeležbo v igrah na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo (npr. srečke);
  • kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja in interneta;
  • lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev (npr. mleko, med, hlodovina, drva, sadje, žito,...), ki jih davčni zavezanec, kmečko gospodinjstvo, ki ni identificirano za namene DDV, pridela in prodaja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, katerih dohodki so obdavčeni pavšalno na podlagi katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodka na panj, končnemu potrošniku (npr. neposredna prodaja na domu, prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, na tržnicah);
  • žetonov iz menjalnih avtomatov (žeton, ki je kupljen iz menjalnega avtomata, se vstavi v avtomat, preko katerega se opravi storitev);
  • in promet storitev na teletočkah.

Ali ste vedeli, da se morajo računi hraniti 10 let? Vse ostale informacije o pravilnem izdajanju računov dobite na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Izdaja računa tudi ni potrebna za dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam - končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti). In sicer v primeru, če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže znesek 5.000 evrov. Pod pogojem, da tako dobavo opravijo nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ali drugi davčni zavezanci (osebe, ki niso osebe javnega prava, na primer društva), ob pogoju, da izpolnjujejo točno določene pogoje - 2.3 Izjeme od obveznosti izdajanja računov.

Pod določenimi pogoji pa izdaja računa ni potrebna za nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav. Omenjeni pogoji so natančno opisani v dokumentu, ki je dostopen na spletni strani FURS.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki furs izdaja računa

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/24/izdaja-racuna-kdaj-ni-potrebna/