O-STA

Pogodba o zaposlitvi: Kaj mora vsebovati?

Pogodba o zaposlitvi se sklene med delodajalcem in delavcem, in sicer v pisni obliki. Veljavna je, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Kako izbrati nove delavce? Kakšne formalne obveznosti ima pri tem delodajalec?

Več informacij

S pogodbo o zaposlitvi se torej sklene delovno razmerje. Vse pravice in obveznosti, ki iz njega izhajajo, tudi vključitev v socialno zavarovanje, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela. Ta naj bi bil naveden v pogodbi. Če pa datum nastopa dela v njej ni določen, se zanj šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklenete za nedoločen ali določen čas in za polni ali krajši delovni čas od polnega delovnega časa. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pravice in obveznosti iz delovnega razmerja sorazmerne času, za katerega je sklenil delovno razmerje.

Pogodba za določen čas je izjema, za uveljavitev katere morajo veljati določeni razlogi. Preberite prispevek, v katerem razlagamo, v katerih primerih lahko delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca, pa ne veste, kaj je trenutno za vaše podjetje najbolj optimalno iz stroškovnega vidika? Obiščite seminar Funkcije za podjetnike, kjer boste dobili vpogled v različne pogodbe, na podlagi katerih lahko zaposlite novega sodelavca.

Prijava na izobraževanje

Potrebujete pravni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo!

Ana Marija Pavlovič, Data

Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi?

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora pogodba o zaposlitvi vsebovati naslednje podatke:

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela,
 • kraj opravljanja dela in čas, za katerega je sklenjena pogodba, ali gre za polni ali krajši delovni čas, dnevni ali tedenski delovni čas in razporeditev delovnega časa,
 • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • znesek osnovne plače in podatke o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžina odpovednih rokov,
 • navedba ustreznih kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov delodajalca,
 • datum nastopa dela,
 • druge pravice in obveznosti v primerih, določenih v ZDR-1.

Če se spremeni:

 • naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela,
 • kraj opravljanja dela, trajanje pogodbe o zaposlitvi,
 • tedenska/mesečna delovna obveznost (polni ali krajši)

se mora skleniti nova pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Druge spremembe se lahko uredijo z aneksom k pogodbi.

Prijava na izobraževanje

Poskrbite za to, da bo pogodba o zaposlitvi ustrezno pripravljena

Pogodbo o zaposlitvi, ki ureja vsa področja za delavca in delodajalca, ter hkrati ne krši minimalnih pravic, ki gredo delavcu po veljavnih predpisih, je težko pripraviti. Na to smo opozarjali že v prispevku Ustrezna pogodba je pogoj za dober odnos med delavcem in delodajalcem.

Da bo pogodba o zaposlitvi pravno formalno uredila medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, različnih interpretacij in sporov, vam priporočamo naše pravno svetovanje. V podjetju Data vam namreč svetujemo glede pogodbenih razmerij, za vas pa lahko pripravimo tudi pogodbo o zaposlitvi. Za termin svetovanja nam pišite na data@data.si.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijekadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki delovno razmerje pogodba o zaposlitvi zdr-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/25/pogodba-o-zaposlitvi-kaj-mora-vsebovati/