O-STA

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Danes je svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Tema letošnjega dneva, ki jo vsako leto določi Mednarodna organizacija dela, je namenjena izboljšanju postopkov zbiranja zanesljivih podatkov o varnosti in zdravju pri delu ter njihovi uporabi in obdelavi, predvsem glede nezgod pri delu in poklicnih bolezni.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Kakšne so zakonske obveznosti samozaposlene osebe glede varstva in zdravja pri delu?

Več informacij

Inšpektorat RS za delo je skladno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu upravljavec evidenc prijav nezgod pri delu, zaradi katerih so delavci nezmožni za delo več kot tri delovne dni, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni, ki jih delodajalci posredujejo inšpektoratu.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z inšpektoratom in še nekaterimi drugimi organizacijami že pred nekaj leti vzpostavilo možnost elektronske prijave nezgod pri delu, s čimer bi dejansko sledili usmeritvam Mednarodne organizacije za delo glede izboljšanja zbiranja podatkov o nezgodah pri delu in zanesljivejšemu obdelovanju ter uporabi zbranih podatkov. Informacijska rešitev trenutno še ni ustrezno pravno podprta, zato v praksi še ni v uporabi. Prav uporabo tovrstnih sistemov pa naj bi spodbudil letošnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

Na svetovni dan varnosti in zdravja pri delu se je smiselno vprašati, če ste za svoje delavce ustrezno poskrbeli. Veste, kakšne so obveznosti delodajalcev na tem področju? Na Dati izvajamo izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu. Po usposabljanju in opravljenem testu, boste prejeli obvezne dokumente, ki jih je morate hraniti in pokazati inšpektorju ob morebitnem obisku.

Prijava na izobraževanje

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu prinaša tudi statistiko nezgod

Delodajalci so sicer Inšpektoratu RS za delo v letu 2016 prijavili 9.186 nezgod, ki so se zgodile neposredno pri delu. V tem številu ni upoštevanih 88 nezgod, ki so jih delodajalci ravno tako prijavili inšpektoratu, zgodile pa so se na poti na delo ali z dela. Delodajalci so za 446 nezgod pri delu, ki so jih prijavili, presodili, da so težje, največ nezgod v letu 2016, pa je bilo lažjih, so na svetovni dan varnosti in zdravja pri delu sporočili iz inšpektorata.

Veste, kje je delovna inšpekcija lani ugotovila največ kršitev?

Analiza podatkov po gospodarskih dejavnostih kot najbolj nevarno izpostavlja predelovalno dejavnost (oznaka dejavnosti C), saj je bilo v tej dejavnosti inšpekciji prijavljenih kar 37,6 odstotka vseh prijavljenih nezgod. Sledi dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil (oznaka dejavnosti G), nato pa dejavnosti prometa in skladiščenja (H) ter javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (O). Skoraj 7 odstotkov vseh prijavljenih nezgod pa je bilo v dejavnost gradbeništva (F).

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijekadri podjetniške novice podjetništvo zanimivosti

Oznakeavtorski članki svetovni dan varnosti in zdravja pri delu varstvo in zdravje pri delu

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/04/28/svetovni-dan-varnosti-in-zdravja-pri-delu/