O-STA

Socialno zavarovanje za delo v več državah članicah EU

Kako je urejeno socialno zavarovanje, če oseba opravlja delo ali dejavnosti v več državah članicah EU?

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Kako lahko podjetnik bolj učinkovito razporedi svoj čas?

Več informacij

V Uredbi (ES) št. 883/2004 (Naslov II) je določeno pravilo, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi.

Uredba vsebuje tudi pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja. To pomeni, da morajo vsi zavezanci vložiti prijave v socialno zavarovanje in plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti le v tisti državi, katere zakonodaja se po omenjenih pravilih uporablja.

Prijava na izobraževanje

Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost zaposlene osebe v dveh ali več državah članicah, velja:

  • zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če ta oseba opravlja znaten del svoje dejavnosti v tej državi članici; ali
  • če ta oseba ne opravlja znatnega dela svoje dejavnosti v državi stalnega prebivališča, pod določenimi pogoji, velja zakonodaja države, v kateri je sedež ali poslovna enota podjetja ali delodajalca

Za osebo, ki običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe v dveh ali več državah članicah, velja:

  • zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če opravlja znaten del svoje dejavnosti v tej državi članici; ali
  • zakonodaja države članice, v kateri je središče interesa njenih dejavnosti, če ne prebiva stalno v eni od držav članic, v katerih opravlja znaten del svoje dejavnosti.

Socialno zavarovanje na podlagi evropskih uredb se že izvaja

Omenjene določbe se v Sloveniji neposredno uporabljajo od maja leta 2010. Z usmeritvami za enotno uporabo določb zakonodaje Republike Slovenije (Usmeritve) pa je pojasnjena povezava med evropsko in slovensko zakonodajo. Torej se socialno zavarovanje na podlagi evropskih uredb že sedaj izvaja, a v obsegu, ki je urejen v slovenski zakonodaji, so razložili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Osebe, ki so zaposlene v drugi državi članici EU in je zanje določena uporaba slovenske zakonodaje, se na podlagi zaposlitve, sklenjene v drugi državi članici EU, zavarujejo s polnim delovnim časom oziroma do polnega delovnega časa z začasno uporabo zavarovalne podlage 008. Zavezanec za prijavo zavarovanja in plačilo prispevkov je sam zavarovanec. Tako je tudi vpisan v obrazce M-1, M-3 in M-3.

Kaj še ni urejeno?

Za socialno zavarovanje na podlagi zaposlitev in samozaposlitev so z novo sprejetimi Usmeritvami določene šifre zavarovalnih podlag 113, 114, 115, 119 in 120. Te pa še niso uvedene v informacijske sisteme nosilcev zavarovanja in jih še ni mogoče uporabiti za ureditev zavarovanja. Prav tako v prijavo zavarovanja še ni mogoče vpisati podatkov o delodajalcu v tujini.

  • 113 - sočasna zaposlitev v drugi državi članici EU nad polnim delovnim časom
  • 114 - zaposlitev po pogodbi s tujim delodajalcem iz države članice EU, ko zavarovanec opravlja delo in prebiva v RS
  • 115 - sočasna zaposlitev v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa
  • 119 - samozaposlitev v drugi državi članici EU - zavarovanje do polnega delovnega časa poleg sočasne zaposlitve v RS s krajšim delovnim časom
  • 120 - družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe - zavarovanje do polnega delovnega časa poleg sočasne zaposlitve v RS s krajšim delovnim časom

Prijava na izobraževanje

Tudi na VEM točki DATA lahko uredite vse prijave, odjave in spremembe za socialno zavarovanje (za družbenike, samozaposlene in vse zaposlene).

Nov sistem za socialno zavarovanje bo začel veljati z oktobrom

Predvidoma se bo nov sistem zavarovalnih podlag začel uporabljati s 1. oktobrom 2017. Za vsa zavarovanja, ki so začasno urejena z zavarovalno podlago 008, bo po uradni dolžnosti pri ZZZS izvedena sprememba zavarovalne podlage. Za tista zavarovanja, ki pa jih do sedaj ni bilo mogoče urediti, bo omogočena ureditev zavarovanja za nazaj, ne bo pa obvezna. To pomeni tudi, da bo zavarovanec, ki se bo za tako ureditev zavarovanja odločil, plačal prispevke za nazaj, brez zamudnih obresti, so še pojasnili na ZZZS.

Prijava na izobraževanje

Morda pa vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki delo v tujini socialno zavarovanje

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/05/03/socialno-zavarovanje/