O-STA

Erasmus+ v okviru TVU 2017 v Velenju

Ker program Erasmus+ letos na evropski ravni praznuje že 30 let (Slovenija v evropskih programih izobraževanja in usposabljanja sodeluje že od leta 1999), smo se odločili, da bomo izkoristili priložnost in ga predstavili tudi na Tednu vseživljenjskega učenja 2017 (pod okriljem Andragoškega centra Slovenije). Program Erasmus+ namreč ni namenjen zgolj študentskim izmenjavam, temveč pokriva celotno vertikalo izobraževanja, med drugim tudi področje izobraževanja odraslih.

Namen aktivnosti, ki jih program Erasmus+ omogoča, je dvig kakovosti in usposobljenosti, tako institucij kot izvajalcev, ki v projektih sodelujejo. Poudarek je na nadgradnji kvalifikacij in krepitvi razvoja človeškega kapitala ter povezovanju.

Na osrednjem dogodku akcije bomo 16. maja ob 10.00 na Andragoškem Zavodu Ljudska univerza Velenje vsem, ki se ukvarjate s področjem izobraževanja odraslih, predstavili dosedanje rezultate programa na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji in možnosti, ki jih program omogoča, ter jih popestrili s primeri dobrih praks, ki jih v Sloveniji ne manjka.