O-STA

Mednarodni dogodek "eTwinning meets Erasmus+"

CMEPIUS, v vlogi Nacionalne svetovalne službe eTwinning in Nacionalne agencije Erasmus+, organizira mednarodno razvojno pedagoško delavnico eTwinning in Erasmus+ TCA z naslovom "eTwinning meets Erasmus+. Boosting quality of eTwinning and Erasmus+ projects.", na kateri bomo gostili 109 profesorjev splošnih in poklicnih šol iz 21 evropskih držav.

Ključni element za doseganje želenega in načrtovanega učinka v okviru mednarodnega sodelovanja šol je kakovost projektnega dela sodelujočih izobraževalnih institucij. Da le-to dosežejo, morajo biti šole usmerjene in imeti določeno znanje/veščine, s katerimi lahko izvedejo uspešne (manjše ali večje) projekte in v okviru le-teh mobilnosti za učence in osebje.

Slovenska nacionalna svetovalna služba eTwinning v sodelovanju z Nacionalno agencijo Earsmus+ organizira skupni dogodek, ki se bo osredotočal na spodbujanje kakovosti evropskih šolskih projektov in projektnega načrtovanja v okviru programov eTwinning in Erasmus+. Pri tem bo posebna pozornost namenjena podpori projektom KA1 in KA2 s pomočjo eTwinninga. Dogodek bo tudi promocija 30. obletnice programa Erasmus v Evropi.

Dogodek bo potekal med 18. in 20. 5. 2017 v Hotelu Union v Ljubljani.