O-STA

Nosečnost ne sme biti razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi delavca je temeljni dokument, ki ureja vse medsebojne pravice in obveznosti delodajalca in zaposlenega. Delovnopravno področje je občutljivo, zato je kakovostno pravno svetovanje - nudimo vam ga tudi na Dati - tako za delodajalce kot delavce več kot dobrodošlo. Še posebej, ko pride do določenih manj pogostih oziroma specifičnih primerov. Eden izmed njih je tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti. Nosečnost načeloma ne sme biti razlog, da delavka izgubi službo.

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Zaposlujete nov sodelavce? Veste, kakšne obveznosti imate kot delodajalci?

Več informacij

Nosečnost sodni med neutemeljene odpovedne razloge zaradi katerih ni dopustno odpustiti delavca. Skladno s 115. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:

  • delavki, pri kateri nastopi nosečnost,
  • delavki, ki doji otroka do enega leta starosti,
  • staršem, v času, ko izrabljajo materinski, očetovski, starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta.

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta. Kako ga uveljavljati in koliko časa traja, razlagamo v prispevku Starševski dopust: Uveljavljanje in trajanje.

Prijava na izobraževanje

Delavkam in delavcem v tem varovanem obdobju tako ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca. Delodajalec prav tako v tem času in v teh primerih ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca (t. i. pripravljalna dejanja). Pri tem, kako ravnati v primerih redne ali izredne odpovedi delovnega razmerja, vam lahko pride prav kadrovsko svetovanje.

Če delodajalec ob izreku odpovedi oziroma v času odpovednega roka ne ve za nosečnost delavke, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj oziroma v primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, takoj po prenehanju teh, vendar ne po izteku odpovednega roka, obvesti delodajalca o svoji nosečnosti. To dokazuje s predložitvijo zdravniškega potrdila.

Kdaj pa nosečnost nima vpliva na odpoved?

V določenih izjemnih primerih zgoraj opisano posebno varstvo pred odpovedjo ne velja. To pomeni, da delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu lahko preneha delovno razmerje (čeprav je delavka noseča ali doji, čeprav delavec ali delavka izrablja porodniški, očetovski, starševski dopust oziroma je v času enega meseca po izteku tega dopusta), in sicer:

  • če so podani razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu ali
  • v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.

V navedenih primerih torej do odpovedi pogodbe oziroma do prenehanja pogodbe o zaposlitvi lahko pride, vendar le pod pogojem predhodnega soglasja inšpektorja za delo.

V kolikor delavka, ko pri njej nastopi nosečnost, sama poda odpoved oziroma sklene sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ne more uveljavljati nadomestila za brezposelnost na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Zakon o urejanju trga dela namreč v prvem odstavku 63. člena določa, da pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti zavarovanec, ki je postal brezposeln po svoji krivdi ali volji.

Prijava na izobraževanje

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca, pa ne veste, kaj je trenutno za vaše podjetje najbolj optimalno iz stroškovnega vidika? Obiščite seminar Funkcije za podjetnike, kjer boste dobili vpogled v različne pogodbe, na podlagi katerih lahko zaposlite novega sodelavca.

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijekadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki nosečnost odpoved pogodba o zaposlitvi zdr-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/05/25/nosecnost-ne-sme-biti-razlog-za-odpoved/