O-STA

Rezidentski status in ugodnosti iz mednarodnih pogodb

S 1. januarjem 2017 je začel veljati drugi odstavek 7. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki ureja rezidentski status. Kako se rezidentski status presoja v primeru, ko se posameznik šteje za rezidenta več držav?

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Davke in rezidentski status pojasnjujemo tudi na seminarju Abeceda poslovanja.

Več informacij

Oseba je davčni nerezident, če v Sloveniji nima uradno prijavljenega stalnega prebivališča, običajnega bivališča ali središča svojih osebnih in ekonomskih interesov, oziroma je v kateremkoli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji skupno manj kot 183 dni, pojasnjujejo na Finančni upravi RS (FURS). Ne glede na navedeno, pa veljajo še nekateri drugi pogoji, ki jih so navedeni v prispevku Kdaj je fizična oseba davčni nerezident Slovenije?. Davčno svetovanje pa vam bo v pomoč, v kolikor imate dodatna vprašanja glede davkov in davčnih olajšav.

Prijava na izobraževanje

Rezidentski status od leta 2017

Drugi odstavek 7. člena ZDoh-2, ki ureja rezidentski status, določa, da se zavezanec ne glede na 6. člen ZDoh-2, šteje za nerezidenta, če se po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jo je sklenila Slovenija, šteje samo za rezidenta druge države pogodbenice.

To pomeni, da se posameznik za obdobja po 1. 1. 2017 šteje za nerezidenta Slovenije ne glede na to, da izpolnjuje pogoje za rezidenta Slovenije (6. člen ZDoh-2), če se na podlagi prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe, šteje samo za rezidenta druge države pogodbenice.

Z dopolnjenim 7. členom ZDoh-2 se določa, da se fizična oseba, ki je dvojni rezident in za katero je bilo že ugotovljeno, da se za namene mednarodne pogodbe šteje samo za rezidenta druge države pogodbenice, ne bo več štela za rezidenta Slovenije. To posledično pomeni, da oseba v Sloveniji ne bo več upravičena do davčnih olajšav, do katerih so upravičeni samo rezidenti Slovenije, pojasnjujejo na FURS.

V primerjavi z rezidenti, nerezidenti tudi niso zavezani k določenim obveznostim. Ni jim treba predložiti denimo medletne oziroma letne napovedi za odmero dohodnine za dohodke, ki imajo vir izven Slovenije. Nerezidenti so namreč zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Vse informacije o davkih lahko dobite tudi na izobraževanju Abeceda poslovanja oziroma pri Datinih davčnih svetovalcih.

Prijava na izobraževanje

Kako presoja FURS?

Da zavezanec dokaže svoj rezidentski status, mora predložiti potrdilo o davčnem rezidenstvu v drugi državi. Izda mu ga tuji davčni organ. Na podlagi izdanega potrdila bo FURS najprej preveril rezidentski status oziroma, ali je ta oseba dejansko le rezident druge države pogodbenice. Nato pa bo presojal o upravičenosti do ugodnosti, ki izhajajo iz mednarodne pogodbe, ki določa, katera država ima pravico do obdavčitve dohodka.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki davki dohodnina nerezidenti rezidentski status

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/05/29/rezidentski-status-2017/