O-STA

Kako visoka je lahko temperatura na delovnem mestu?

Pred nami so poletni dnevi, ko se temperatura zraka pogosto dvigne nad 30 stopinj Celzija, zato tudi na marsikaterem delovnem mestu postane (pre)vroče. Kakšna je primerna temperatura na delovnem mestu in kaj predpisuje zakonodaja? Ta delodajalcem načeloma narekuje, da morajo ob temperaturah, višjih od 28 stopinj Celzija, sprejeti določene ukrepe.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalci, ste poskrbeli, da je temperatura na delovnem mestu, ustrezna?

Več informacij

Temperatura na delovnem mestu je opredeljena v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Ta določa, da mora delodajalec zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu. Razen v hladilnicah, kjer se upošteva kriterije za delo v mrazu.

Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Usposabljanje in test varstva in zdravja pri delu, ki je torej obvezno (Zakon o varnosti in zdravju pri delu), lahko opravite tudi na Dati. Če imate dodatna vprašanja, vam nudimo kadrovsko svetovanje. Delodajalcem pa priporočamo tudi udeležbo na brezplačnem seminarju Funkcije za podjetnike.

Prijava na izobraževanje

Temperatura ne sme preseči 28 stopinj Celzija

Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 °C. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C. Vendar vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C.

Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe, pojasnjujejo na Inšpektoratu RS za delo.

Delodajalec lahko izvede začasne ukrepe, ki veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur, na primer prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa.

Delodajalci pa se seveda lahko odločijo tudi za druge, dolgoročnejše ukrepe. Denimo v obliki (dodatnih) klimatskih in prezračevalnih naprav. Vsekakor je dolžnost delodajalca, da s sprejetjem ustreznih preventivnih ukrepov zagotovi delavcem varnost in zdravje v zvezi z delom. Odločitev o tem, katere ukrepe bo izvedel, je delodajalčeva, morajo pa biti opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja zanimivosti

Oznakeavtorski članki temperatura varstvo in zdravje pri delu

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/06/12/temperatura-delovno-mesto/