O-STA

Za naložbe v kmetijstvo in gozdarstvo več kot 80 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v skupni vrednosti skoraj 83 milijonov evrov. Ti bodo namerjeni za kmetijstvo in gozdarsko panogo, z njimi pa želijo pospešiti naložbeni zagon. Pri pripravi razpisne dokumentacije vam lahko pomagajo tudi Datini strokovnjaki za razpise. Koristne informacije za prijavo pa dobite na brezplačnem seminarju o pridobivanju nepovratnih sredstev.

IZOBRAŽEVANJE

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kaj mora vsebovati poslovni načrt?

Več informacij

Ministrstvo bo preko razpisov spodbujalo investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe.

V ospredju bodo naložbe v:

  • predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov,
  • zmanjševanje porabe vode v tehnoloških postopkih, ureditev čistilnih naprav,
  • energetsko učinkovitost objektov in opreme,
  • proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe obrata - uporaba lesne biomase.

Na ministrstvu si bodo s podeljenimi sredstvi prizadevali tudi za pospešitev odprave škode v gozdovih (lubadar) in vzpostavitev sodelovanja med kmetijstvom in znanostjo. Prav tako namenjajo sredstva za vzpostavitev organizacij proizvajalcev ter majhnim kmetijam. Njihova dejavnost bo podprta s posebnim podukrepom in javnim razpisom.

Kot so zapisali na ministrstvu, bo spomladi prihodnje leto objavljen še javni razpis za naložbe v predelavo oziroma trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za dopolnilne dejavnosti, mikro, majhna in srednje velika podjetja ter za blaženje podnebnih sprememb v predvideni skupni vrednosti 25 milijonov evrov.

Pri prijavi na razpise vam bo koristil tudi poslovni načrt. Veste, kako ga napisati?

Prijava na izobraževanje

Dodatne informacije o razpisih za kmetijstvo in gozdarstvo

V planu objave javnih razpisov za kmetijstvo in gozdarstvo so navedeni meseci predvidene objave. Vsi zainteresirani se torej lahko pravočasno pripravijo in pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge. Na ministrstvu ob tem opozarjajo na pravočasen pristop k preveritvi potrebnosti priprave presoje vpliva naložbe na okolje. Dodatne informacije glede pogojev in obveznosti pa lahko dobite v okviru informacijskih točk programa razvoja podeželja.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijejavni razpisi podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki javni razpisi kmetijstvo

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/06/15/za-nalozbe-v-kmetijstvo-in-gozdarstvo/