O-STA

Lanski letni dopust lahko porabite le še do konca junija

Poletje je tu, z njim pa tudi čas dopustov. Ste med tistimi, ki so prihranili še lanski letni dopust? Zaposleni delavci imajo namreč le še do konca junija čas, da porabijo lanski letni dopust. Veste, v katerih primerih pa se lahko obdobje za koriščenje starega dopusta podaljša?

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kako je z dopustom, če si samozaposlen?

Več informacij

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delavec lanski letni dopust porabiti najkasneje do 30. junija naslednjega leta.

V katerih primerih se lahko lanski letni dopust koristi do 31. decembra 2017?

Izjemoma se lahko lanski letni dopust porabi do 31. decembra 2017. In sicer v primeru, če v lanskem letu oziroma do 30. junija letos dopusta delavec ni mogel izrabiti zaradi:

  • bolezni ali poškodbe,
  • porodniškega dopusta,
  • dopusta za nego in varstvo otroka.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri tem opozarjajo, da se v omenjenih primerih presoja okoliščine vsakega primera posebej. Primeri nezmožnosti izrabe letnega dopusta v predpisanem obdobju so namreč v praksi med seboj zelo različni. Če niste prepričani, do kdaj lahko koristite lanski letni dopust oziroma niste prepričani, ali vam je delodajalec pravilno odmeril letni dopust, vam priporočamo pravno svetovanje na Dati. Težav s tem, kdaj koristiti lanski letni dopust pa nimajo samozaposleni. Ti si svoje obveznosti in proste dneve lahko razporejajo drugače. Kakšne so torej prednosti in slabosti samozaposlitve, razlagamo na brezplačnem seminarju.

Prijava na izobraževanje

Koliko letnega dopusta pripada zaposlenemu?

Delavec pridobi pravico do letnega dopust s sklenitvijo delovnega razmerja, s tem pa tudi pravico do regresa. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa le minimalno število dni letnega dopusta. In sicer, letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Daljše trajanje letnega dopusta pa lahko določajo morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca, določila internih aktov in pravilnikov delodajalca, ki urejajo to področje, ter določila pogodbe o zaposlitvi. Več o dodatnih dnevih dopusta pišemo v prispevku Ali veste, koliko dopusta vam pripada?.

Letni dopust kot tudi lanski letni dopust se določa in izrablja le v delovnih dnevih in ne po urah. Delavec ga lahko porabi več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. Delavec mora torej v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta, preostanek pa v dogovoru z delodajalcem lahko koristi do 30. junija naslednjega leta.

Pri tem velja opozoriti, da je lahko v kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi določeno, da lahko v naslednje koledarsko leto delavec prenese manj dni dopusta kot je določeno v ZDR-1. ZDR-1 namreč govori le o minimalnem številu dni letnega dopusta, ki ga mora delavec izkoristiti v tekočem koledarskem letu. To pomeni, da lahko delodajalec od delavca zahteva, da v tekočem koledarskem letu izkoristi več dni dopusta.

Prijava na izobraževanje

Pravni nasvet na Dati seveda lahko dobite tudi delodajalci. Pravni strokovnjaki vam bodo pomagali pri ustrezni odmeri dopusta in ustreznem koriščenju dopusta vaših delavcev. Vaša vprašanja pričakujemo na data@data.si.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo zanimivosti

Oznakeavtorski članki dopust lanski letni dopust zdr-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/06/22/lanski-letni-dopust/