O-STA

REK-1 obrazec: ZPIZ bo o napakah obveščal delodajalce

Obračune davčnega odtegljaja (REK obrazce) morajo davčnemu organu predložiti izplačevalci dohodkov - plačniki davka za dohodke od katerih se izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) bo delodajalce po novem obveščal o napakah na delu REK-1 obrazca, namenjenega oblikovanju pokojninske osnove.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Nimate izkušenj z zaposlovanjem? Kakšne so obveznosti delodajalca?

Več informacij

Podatki za oblikovanje prijave o pokojninski osnovi se od 1. 1. 2016 dalje zbirajo na obračunu davčnega odtegljaja (Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja). Podatke so delodajalci dolžni sporočati ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, od katerega so obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati s poročanjem o dohodku oziroma obračunu prispevkov v REK-1 obrazcu.

Informativni izračun plače

Z 31. 12. 2016 se je izteklo določeno prehodno obdobje, v katerem so imeli delodajalci poleg obveznosti sporočanja podatkov, potrebnih za oblikovanje pokojninske osnove na REK-1 obrazcih, tudi status zavezanca za vlaganje prijav o osnovah in sprememb teh podatkov.

Za obdobja po 1. 1. 2017 se je namreč ukinil status delodajalcev kot zavezancev za prijavo podatkov o osnovah. Uvedel se je nov način pridobivanja teh podatkov. In sicer tako, da se podatki, potrebni za oblikovanje pokojninske osnove, sporočijo na REK-1 obrazcih, ki se posredujejo na Finančno upravo RS (FURS). Ta pa jih posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), ki na podlagi teh podatkov oblikuje prijavo podatkov o osnovah. Za obdobja po prvem januarju 2017 tako delodajalci za svoje zaposlene M4 obrazcev ne oddajajo več.

Prijava na izobraževanje

Zavod bo o napakah na REK-1 obrazcih pošiljal mesečna obvestila

Podatke za prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh podatkov za delavce v delovnem razmerju ZPIZ posreduje FURS na podlagi podatkov iz REK-1 obrazcev. V okviru nadzora nad podatki, ki se na REK-1 obrazcih nanašajo na oblikovanje prijav o osnovah, bo zavod periodično (mesečno) pošiljal obvestila delodajalcem o ugotovljenih napakah v sistemu eVročanja preko portala eDavki.

Obvestila o napakah se bodo delodajalcem vročala osebno; delodajalci bodo na podlagi digitalnega potrdila pripravljene dokumente prevzeli v osebnem portalu eDavki. Zavod bo po enaki poti obveščal tudi tiste delodajalce, ki REK-1 obrazcev za posamezni mesec niso oddali.

Zavod pridobiva podatke za predpretekli mesec, saj je rok za plačilo plače do 18. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. FURS pa zavodu podatke iz predloženih REK-1 obrazcev za predpretekli mesec pošle do 10. dne v mesecu. Do 20. dne v mesecu pa še podatke o plačilu prispevkov.

Obvestila o napakah bo zavod delodajalcem prvič poslal v juniju. In sicer za podatke, ki so bili na REK-1 obrazcih posredovani ob izplačilu plač za obdobje od januarja do marca 2017. Nato bo zavod zavezancem obvestila o napakah pošiljal redno, to pomeni mesečno za predpretekli mesec.

Za vsa vprašanje glede REK-1 obrazcev in glede posredovanih obvestil o napakah na REK-1 obrazcih s strani zavoda se delodajalci lahko obrnejo na telefonsko številko 01/474 56 92 oziroma na elektronski naslov napake.REK@zpiz.si.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki furs rek-1 obrazec zpiz

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/06/29/rek-1-obrazec/