O-STA

Davek na motorna vozila

Za vsako motorno vozilo, ki je v Sloveniji registrirano prvič, je treba plačati davek od cestnih motornih vozil. Davčni organ ga odmeri na podlagi prejete napovedi. Postopek homologacije in registracije motornega vozila pa se lahko izvede šele potem, ko je odmerjeni davek na motorna vozila tudi plačan. Davčni organ izda dokazilo o plačilu davka, hkrati pa vozilo vpiše v posebno elektronsko evidenco.

IZOBRAŽEVANJE

Potni nalogi

Kdaj potrebujete potni nalog?

Več informacij

Davek na motorna vozila se plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije. Zavezanec za plačilo je proizvajalec oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije (EU) oziroma uvoznik motornih vozil. Kadar torej fizična oseba nabavi rabljeno prevozno sredstvo znotraj Slovenije, nima nobenih obveznosti z vidika davka na motorna vozila ali okoljske dajatve, saj so bile te poravnane ob prvi registraciji v Sloveniji.

Prodajalec novega osebnega vozila v Sloveniji za opravljeno prodajo izda račun, na katerem obračuna davek na dodano vrednost. V prodajno vrednost na računu je vštet tudi davek na motorna vozila, morebitni dodatni davek na motorna vozila ter okoljska dajatev. Ker je pri nakupu novega osebnega vozila na ozemlju Slovenije zavezanec za plačilo teh davkov in dajatev prodajalec ali proizvajalec, za kupca ni dodatnih obveznosti iz tega naslova. Za registracijo vozila tudi ne potrebuje potrdila o plačilu davka.

Če pa fizična oseba pridobi rabljeno ali novo prevozno sredstvo v Slovenijo iz druge države članice EU, ji bo davčni organ odmeril:

  • davek na motorna vozila,
  • dodatni davek na motorna vozila (za avtomobile nad 2500 ccm in motorna kolesa nad 1000 ccm ),
  • okoljsko dajatev.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanimajo tudi dnevnice, kilometrina in potni nalogi. Vabljeni k branju naslednjih prispevkov:

Dodatni davek na motorna vozila

Davek na motorna vozila davčni organ odmeri na podlagi prejete napovedi. Na spletni strani FURSlahko na podlagi podatkov o vozilu izračunate višino odmerjenega davka.

Davek na motorna vozila se plačuje od davčne osnove. Ta je prodajna vrednost motornega vozila, ki ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV) in tega davka. Stopnja davka je odvisna od več dejavnikov, ki se nanašajo na vrsto in lastnosti vozila (vrsta vozila, pogon vozila, izpust CO2, izpust EURO, ...). Pri plačilu davka pa so predvidene tudi določene oprostitve. Na primer za vozila, ki so nabavljena za prevoz družin s tremi otroki, za vozila za prevoz invalidov, za potrebe diplomatskih predstavništev, za starodobnike, za športna vozila ...

Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) pa se za določena vozila plačuje še dodatni davek na motorna vozila, ki je odvisen od prostornine motorja. Več o tem na spletni strani FURS.

Kdo plača DDV?

Poleg davka na motorna vozila pa je treba plačati tudi davek na dodano vrednost (DDV). Plačnik DDV je katerakoli oseba, ki pridobi novoprevozno sredstvo iz druge države članice EU. Ne glede na to, ali je identificirana za namene DDV ali ne. Stopnja obdavčitve je 22 % od davčne osnove. Davčna osnova za odmero DDV vključuje ceno vozila, skupaj z odmerjenim davkom na motorna vozila in okoljsko dajatvijo. Fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva iz države članice EU prijaviti davčnemu organu. To stori na obrazcu DDV-PPS v 15 dneh od dneva pridobitve. Predložitev je možna osebno, po navadni pošti ali prek sistema eDavki.

Okoljska dajatev

Poleg vseh omenjenih davkov se fizični osebi, ki ni samostojni podjetnik, in pridobi motorno vozilo v drugi državi članici in ga vnese na ozemlje Republike Slovenije po 1. 1. 2017, odmeri tudi okoljska dajatev. Prijava se opravi na podlagi obrazca Pridobitev IMV v 15 dneh od pridobitve prevoznega sredstva. Osnova za obračun okoljske dajatve je masa motornega vozila, kot je navedena v homologacijskih dokumentih. Tej se odšteje masa voznika, to je 75 kilogramov.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki davek na motorna vozila ddv furs okoljska dajatev

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/07/06/davek-na-motorna-vozila/