O-STA

Novela Zakona o vrtcih: Kaj prinaša?

Predšolskim otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, naj bi se omogočilo brezplačno obiskovanje krajših programov, postopek znižanega plačila vrtca pa naj bi bil poenostavljen. To med drugim predvideva novela Zakona o vrtcih, ki jo je sprejela vlada.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Bi opravljali dejavnost varstva otrok? Kako jo ustrezno registrirati?

Več informacij

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so prepričani, da bo novela Zakona o vrtcih državljankam in državljanom prinesla določene ugodnosti. Za spremembe so se odločili z namenom, da bi še povečali delež vključenosti predšolskih otrok v vrtce v letu pred vstopom v osnovno šolo.

Za otroke, ki iz različnih razlogov niso vključeni v vrtec, bo tako z novelo omogočeno brezplačno obiskovanje krajših programov v obsegu 240 ur letno. Financirani bodo iz državnega proračuna. Zato bo moralo ministrstvo za ta namen v letu 2018 zagotoviti 600.000 evrov. V proračunu za leto 2019 pa 2 milijona evrov.

Novela Zakona o vrtcih predvideva tudi preimenovanje strokovnega delavca, sedanjega pomočnika vzgojitelja, v vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika. S tem sledi sodobnim konceptom na področju predšolske vzgoje.

Poleg tega naj bi novela Zakona o vrtcih omogoča organiziranje oddelkov javnega vrtca pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske vzgoje. Enote javnega vrtca pa bi se lahko organizirale tudi v prostorih gospodarske družbe. Ta novost bi prinesla izboljšanje dostopnosti staršev do programov vrtca.

Prijava na izobraževanje

Vas morda zanima, kdo in kako lahko opravlja dnevno varstvo otrok na domu? Lahko pa ustanovite tudi zasebni vrtec, za kar boste morali registrirati podjetje. Kako ustrezno registrirati dejavnost oziroma ustanoviti podjetje, razlagamo na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Novela Zakona o vrtcih prinaša tudi enostavnejši postopek za znižano plačilo

S predlaganimi spremembami naj bi se poenostavil postopek za znižano plačilo vrtca. Novela Zakona o vrtcih, ki jo predlaga vlada, pa bi dala tudi več samostojnosti občinam pri določitvi roka za vključevanje otrok v vrtec s centralnega čakalnega seznama.

"Novela predvideva, da subvencija staršem pripada z dnem vključitve otroka v vrtec, če jim pravica do znižanega plačila vrtca v skladu z novo odločbo pristojnega centra za socialno delo pripada najpozneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec. Na ta način se bo staršem pravica do subvencije vrtca lahko priznavala ves čas vključitve otroka v vrtec, četudi bodo vlogo oddali z enomesečno zamudo," so pojasnili na ministrstvu.

Informativni izračun plače

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki novela zakona o vrtcih varstvo otrok

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/07/07/novela-zakona-o-vrtcih-kaj-prinasa/