O-STA

Stroški prevoza in nočitve v primeru samoprijave

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja se praviloma prejmejo za opravljeno delo ali storitev iz odvisnega, a ne delovnega razmerja, dela pa so občasnega ali začasnega značaja. O tem, kako so tovrstni dohodki obdavčeni smo že pisali. Zdaj pojasnjujemo, kako uveljavljati povračilo stroškov prevoza in nočitve od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja. Stroški prevoza in nočitve se vam po novem priznajo, četudi vložite samoprijavo davčnega obračuna. Na podlagi sklepa Vrhovnega sodišča so namreč davčni zavezanci, ki vložijo davčno napoved na podlagi samoprijave, upravičeni do odmere dohodnine pod enakimi pogoji kot vsi drugi davčni zavezanci.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Na Abecedi poslovanja boste izvedeli tudi vse o davkih.

Več informacij

Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med dohodke iz zaposlitve. Med tovrstne dohodke štejemo zlasti dohodek, prejet na podlagi avtorske ali podjeme pogodbe. Pa tudi denimo dohodek za opravljeno delo iz naslova osebnega dopolnilnega dela in dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse.

Avtorska in podjemna pogodba IZRAČUN

Vsak dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je sicer natančno opredeljen na spletni strani Finančne uprave RS (FURS). Več informacij pa lahko dobite tudi v prispevku Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja: Kako je obdavčen?. Na morebitna vprašanja, povezana z obdavčitvijo, odgovarjamo na izobraževanju Abeceda poslovanja, nudimo pa vam tudi individualno davčno svetovanje.

Prijava na izobraževanje

Povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem dela ali storitve

Zavezanec, ki prejema dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitve, pojasnjujejo na FURS.

Povračilo stroškov se zavezancu prizna na podlagi predloženih dokazil o njihovem nastanku. Pri tem se upoštevajo določila Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Paziti je treba denimo na pravilno izpolnjevanje potnih nalogov.

Povračilo stroškov prevoza in nočitve rezidentRepublike Slovenije uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Nerezident pa jih lahko uveljavlja v sedmih dneh od izplačila dohodka s pisnim zahtevkom pri pristojnem finančnem organu.

Drugače pa velja za povračilo stroškov, če dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka (npr. tuja pravna oseba; oseba, ki opravlja dejavnost). Davčni zavezanec jih lahko uveljavila v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve. In po novem tudi v samoprijavi davčnega obračuna.

Kdaj je treba dohodek iz drugega pogodbenega razmerja napovedati Fursu?

Davčni zavezanec, ki je slovenski rezident, mora dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, ki ga je prejel od osebe, ki ni plačnica davka (na primer od organizacije iz tujine), napovedati Fursu do 15. dne naslednjega meseca, v katerem je prejel dohodek. V napovedi odmere akontacije dohodnine sme uveljavljati dejanske stroške prevoza in prenočitve v zvezi s tem dohodkom.

Prijava na izobraževanje

Stroški prevoza in nočitve se lahko uveljavljajo tudi v primeru samoprijave

Davčni zavezanec lahko vloži davčno napoved oziroma popravljeno davčno napoved na podlagi samoprijave v primeru zamude roka za vložitev davčne napovedi oziroma če je v davčni napovedi navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (63. člen ZDavP-2). To lahko stori najpozneje do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.

Stroški prevoza in prenočitev so se lahko uveljavljali le, če je zavezanec napoved vložil v zakonsko določenem roku. V primeru samoprijave pa stroški prevoza niso bili upoštevani.

To spreminja sklep Vrhovnega sodišča (št. X Ips 63/2017) z dne 6. 7. 2017. Sodišče je v zadevi odmere dohodnine odločilo, da so davčni zavezanci, ki vložijo davčno napoved na podlagi samoprijave, upravičeni do odmere dohodnine pod enakimi pogoji kot drugi davčni zavezanci, ki jim stroški v povezavi z delom in davčne olajšave znižujejo davčno osnovo. Odločitev sodišča učinkuje od izdaje sklepa. Torej od 6. julija 2017 dalje.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki dohodek iz drugega pogodbenega razmerja furs samoprijava stroški prevoza

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/08/01/stroski-prevoza-in-nocitve/