O-STA

3,6 milijona evrov dobička v prvem polletju

Gorenjska banka je v prvem polletju 2017 ustvarila 5,3 milijona evrov dobička iz rednega delovanja in 3,6 milijona evrov čistega dobička. Kapitalska ustreznost banke ostaja visoka - 17,1% Obseg vlog pravnih in drugih oseb je ob koncu prvega polletja leta za 12 odstotkov presegel tistega iz leta prej, vloge prebivalstva pa so glede na leto 2016 povečale za 2 odstotka.

V prvem polletju je Gorenjski banki uspelo povečati tako število strank in sklenjenih poslov, kot tudi obseg donosnih posojil, kjer je bila v prvem polletju dosežena 7 odstotna rast. Rast obsega kreditov je bila dosežena tako pri pravnih kot tudi pri fizičnih osebah. Višji kot leto prej je bil tudi njen tržni delež na področju kreditiranja tako pravnih kot tudi fizičnih oseb.

Na pozitivne trende rasti kreditiranja so vplivali tudi dobri rezultati na področju leasinga, kjer je bila v prvem polletju dosežena 16% rast obsega poslovanja.

Banka je v letu 2017 nadaljevala tudi z učinkovitim reševanjem nedonosnih izpostavljenosti. Njihov delež v aktivi, je banki v letu 2016 uspelo zmanjšati za nadaljnjih 2 odstotni točki. V juniju 2017 je delež nedonosnih posojil v celotni aktivni tako znašal še 9,3 odstotka.

Polletni rezultati kažejo, da banka uspešno izpolnjuje poslovni načrt in uresničuje začrtane strateške cilje ter tako tudi za leto 2017 lahko pričakuje pozitiven poslovni izid.