O-STA

Izobraževanje in usposabljanje učiteljev: eTwinning delavnica 2017

Nacionalna svetovalna služba eTwinning, ki deluje pod okriljem CMEPIUS-a, organizira v sodelovanju s svojimi ambasadorji dvodnevni dogodek z naslovom eTwinning od A do Ž. Ker v CMEPIUS-u skrbijo za strokovni razvoj izobraževalnega osebja in kakovost v izobraževanju s pomočjo mednarodnega sodelovanja, bo delavnica namenjena učiteljem vseh predmetnih področij v osnovnih in srednjih šolah, vzgojiteljem predšolskih otrok ter ostalemu učnemu osebju, ki so začetniki v mednarodnem šolskem projektnem sodelovanju. Organizator bo predstavil, kako vzpostaviti in začeti šolsko partnerstvo na daljavo ter kako pridobiti znanja in veščine o projektnem, mednarodnem sodelovanju in povezovanju. Stroške kotizacije, namestitve in poti za sodelujoče učitelje/ vzgojitelje v celoti krije CMEPIUS. Mesta za to delavnico so sicer že zapolnjena, vendar bo CMEPIUS s tovrstnimi dogodki nadaljeval tudi v prihodnje.

CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, preko različnih programov spodbuja izmenjave znanj in izkušenj v evropskem okolju. Preko mednarodnih projektov tako omogoča učne mobilnosti tako mladih (dijakov, študentov) kot tudi učnega osebja na vseh nivojih izobraževanja. Poleg mobilnosti institucije sodelujejo v številnih partnerstvih, kjer iščejo rešitve za skupne izzive. Vse skupaj dopolnjuje program eTwinning, ki s pomočjo tehnologije omogoča sodelovanje številnih izobraževalnih institucij, brez sredstev in brez fizične mobilnosti.

Tokratni eTwinning seminar bo potekal 28. in 29. avgusta 2017 v Termah Olimia na Zdraviliški cesti 24 v Podčetrtku.