O-STA

Denarna socialna pomoč: Koliko zanjo nameni država?

Denarna socialna pomoč je eden izmed socialnih transferjev, za katerega je država v lanskem letu namenila več kot 202 milijona evrov, kažejo podatki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kakšne prednosti vam lahko prinese samozaposlitev?

Več informacij

Z denarno socialno pomočjo se upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Od leta 2007 se je število njenih prejemnikov povprečno zvišalo za skoraj 20 tisoč.

Koliko država letno nameni za denarno socialno pomoč?

Leta 2007 je povprečno 44 tisoč ljudi mesečno prejelo okoli 210 evrov pomoči. Lani je bilo prejemnikov povprečno 60 tisoč, dobivali pa so po 280 evrov pomoči. Država je tako v letu 2016 za državno socialno pomoč, redno in izredno, namenila 202.574.801 evrov. Leta 2015 je denimo skupen znesek, namenjen za denarno socialno pomoč, znašal nekaj več kot 192 milijona evrov, leta 2014 pa okoli 174 milijona evrov.

Prijava na izobraževanje

Denarna socialna pomoč je redna ali izredna

Prvič se denarna socialna pomoč dodeli za obdobje največ treh mesecev, nato pa se njeno prejemanje lahko ob nespremenjenih okoliščinah podaljša za pol leta. Najdlje se lahko denarna socialna pomoč dodeli za eno leto. Trajno pomoč lahko dobijo le trajno nezaposljivi ali nezmožni za delo oziroma starejši brez premoženja.

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

Višina denarne pomoči se ves čas usklajuje z rastjo življenjskih stroškov. Pri posamezniku pa je denarna socialna pomoč odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga.

Posameznik trenutno (od 1. avgusta 2017) lahko dobi največ 297,53 evra denarne socialne pomoči. Vendar si lahko višino pomoči zviša, če je delovno aktiven. Več o tem na spletni strani Ministrstva za delo. Denarna socialna pomoč za družino pa znaša največ 889,61 evrov (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).

Denarno socialno pomoč smo predstavili tudi v prispevku Socialna pomoč - komu je namenjena?. V njem boste med drugim izvedeli, kdo je upravičen do prejemanja pomoči in kako zaprositi za denarno socialno pomoč.

Če že dlje časa neuspešno iščete službo, je morda priložnost za vas samozaposlitev. Na našem brezplačnem seminarju lahko preverite, kakšne prednosti in slabosti prinaša.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijekadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki denarna socialna pomoč mddsz socialni transferji

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/08/21/denarna-socialna-pomoc/