O-STA

Ali se splača imeti veliko družino?

Ali se splača imeti veliko družino? Kateri socialni prejemki so na voljo staršem in kaj država nameni družinam, ki imajo najmanj tri mladoletne otroke? Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti veliko družino namreč definira kot tisto, v kateri so trije otroci (ali več), stari manj kot 18 let.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Več informacij

Pogoji za to, komu pripadajo določeni družinski prejemki, so natančno pojasnjeni na spletni strani Ministrstva za delo. Staršem so sicer na voljo naslednji družinski prejemki:

  • starševski dodatek (mesečni prejemek, ki traja 365 dni od rojstva otroka - 252.04 evrov)
  • pomoč ob rojstvu otroka (enkratni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca - 280 evrov)
  • otroški dodatek (mesečni prejemek - za dobo enega leta - za otroke do 18. leta starosti)
  • dodatek za veliko družino (enkratni letni prejemek za družine s tremi ali več otroki)
  • dodatek za nego otroka (mesečni prejemek - dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti - znaša 100 evrov, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni pa 200 evrov)
  • delno plačilo za izgubljeni dohodek (mesečni prejemek - dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti - Prejme ga eden od staršev ali druga oseba, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo iz seznama hudih bolezni. V tem primeru nadomestilo plače znaša 734,15 evrov mesečno.)

Določeni socialni prejemki so se z avgustom nekoliko zvišali. Že veste, kateri? S 1. januarjem 2018 pa bo otroški dodatek ponovno uveden tudi v 7. in 8. dohodkovnem razredu.

Dodatek za veliko družino

Velika družina je upravičena tudi do osebnega letnega prejemka - dodatka za veliko družino. Starši ga lahko prejemajo dokler imajo vsaj trije otroci manj kot 18. let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

Dodatek lahko prejme eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzusa, ki znaša 64 odstotka povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (to je 659,30 evra na družinskega člana).

Pravico do dodatka ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za družino s tremi otroki je letos znašal 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku, letos je bilo to aprila. Več pa v prispevku Dodatek za veliko družino 2017, v katerem pojasnjujemo tudi, kako ga uveljavljati.

Prijava na izobraževanje

Velikim družinam ni treba plačati davka na motorna vozila

Starši v velikih družinah lahko vsaka tri leta z oprostitvijo plačila davka na motorna vozla (DMV) kupijo osebno vozilo ali kombinirano vozilo z najmanj petimi sedeži.

Oprostitev plačila DMV lahko uveljavljate ob izpolnjevanju pogojev, in sicer ko je bilo (novo ali rabljeno) vozilo v Sloveniji registrirano prvič. V primeru uvoza se oprostitev lahko uveljavi neposredno ob vložitvi uvozne deklaracije ali naknadno s povračilom plačanega davka.

Za uveljavljanje oprostitve oziroma vračila DMV ni predpisanega obrazca. Kot pojasnjujejo na Finančni upravi RS (FURS), zadošča zahtevek, ki ga upravičenci pripravijo sami. Primer zahtevka je objavljen na spletni strani FURS.

Zahtevku za oprostitev oziroma vračilo je treba, poleg izvirnika računa in kopije prometnega dovoljenja, priložiti potrdilo o skupnem gospodinjstvu. Izda ga pristojni organ za notranje zadeve.

V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila davčni oziroma carinski organ vrne plačani davek v 30 dneh po prejemu zahtevka. V prometno dovoljenje in register gospodinjstev se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka. Oseba motornega vozila ne sme prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom triletnega roka od dneva nakupa, sicer mora plačati razliko do polnega zneska davka.

Prijava na izobraževanje

Ne spreglejte ponudbe brezplačnih izobraževanj, ki jih izvajamo v podjetju Data. Eno izmed njih govori o prednostih in slabostih samozaposlitve.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki davek na motorna vozila dodatek za veliko družino socialni transferji velika družina

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/08/23/ali-se-splaca-imeti-veliko-druzino/