O-STA

Upokojitev: Kaj morate storiti pred zaključkom dela?

O pogojih za upokojitev v letu 2017 smo že pisali. Zdaj pojasnjujemo, kaj morate storiti, preden se upokojite, torej preden zaključite z delom.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Tudi upokojenci lahko dodatno zaslužijo s svojim hobijem. Kako? To vam povemo na našem brezplačnem izobraževanju.

Več informacij

Prijava na izobraževanje

Upokojitev: Kaj mora storiti delodajalec?

Delodajalec mora zaposlenega, ki je oziroma bo izpolnil pogoje za upokojitev, najprej odjaviti iz obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da zaposlenemu preneha veljati pogodba o zaposlitvi. Delodajalec odjavo iz zavarovanja uredi z obrazcem M-2 (dostopen je na spletni strani ZZZS).

Delodajalec lahko za delavca vloži odjavo iz zavarovanja v roku 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja pod naslednjimi pogoji:

  • da pogodba o zaposlitvi preneha na podlagi sporazuma oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca,
  • da delavec izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine (potrdilo ZPIZ-a),
  • da je delavec vložil zahtevo za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine (potrdilo ZPIZ-a).

Upokojitev: Kaj morate storiti, če ste samozaposleni?

Če ste samozaposleni in boste izpolnili pogoje za upokojitev, se morate najprej izbrisati iz Poslovnega registra Slovenije. Nato pa se odjaviti iz zavarovanja z obrazcem M-2. Obrazec lahko uredite in predložite preko portala e-Vem. Prijavo v obvezna zavarovanja (obrazec M-1) oziroma odjavo iz zavarovanja (obrazec M-2) pa lahko uredite tudi na VEM točki Data.

Kakšni so pogoji za upokojitev v letu 2017, smo pisali v prispevku, ki je dostopen na tej povezavi.

Vložitev zahteve za priznanje pravice do starostne pokojnine

Pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) morate vložite zahtevo za priznanje pravice do starostne pokojnine. Zahtevo lahko oddate elektronsko, preko spletne strani ZPIZ (eZPIZ), ali pa izpolnite predpisan obrazec, ki je objavljen na spletni strani ZPIZ.

Izpolnjenemu obrazcu za upokojitev morate predložiti še:

  • delovno knjižico in morebitna druga dokazila (npr. odločba o priznanju pokojninske dobe),
  • dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja (npr. akt o prenehanju delovnega razmerja, samozaposleni potrdilo o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije, zavarovanci prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje obrazec M-2 ipd.),
  • sporazum staršev o uveljavljanju znižanja starostne meje za otroke (če vlagate zahtevo za starostno upokojitev po prej veljavnem zakonu - ZPIZ-1),
  • potrdilo delodajalca o obdobju in višini plačanih prispevkov za tekoče koledarsko leto,
  • potrdilo o regresu za letni dopust v letu uveljavljanja starostne pokojnine,
  • dokazilo o zaposlitvi v tujini.

Izpolnjen obrazec z vsemi dokazili lahko oddate osebno na najbližji območni enoti ZPIZ. Lahko ga pošljete po klasični pošti ali pa ga oddate elektronsko, preko spletne strani ZPIZ (če imate kvalificirano digitalno potrdilo).

Prijava na izobraževanje

Ali ste vedeli, da tudi upokojenci lahko dodatno zaslužijo, denimo s svojim hobijem? Kako hobije spremeniti v odličen vir zaslužka, razlagamo na brezplačnem seminarju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijekadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki dokup zavarovalne dobe obrazec m-2 pogoji za upokojitev upokojitev zpiz

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/08/30/upokojitev/