O-STA

Prikrito delovno razmerje in samostojni podjetniki

Pogosto se zgodi, da osebe, ki so se odločile za ustanovitev s. p., vseskozi delajo le za enega naročnika, s katerim so v značilnem odvisnem razmerju, kakor da bi bile pri njem v službi. Na tovrstno prikrito delovno razmerje med delodajalci in osebami, ki imajo registrirano dejavnost, večkrat opozarja tudi Finančna uprava RS (FURS).

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Se vam splača samozaposliti? Veste, kako je podjetnik obdavčen?

Več informacij

Prikrito delovno razmerje je sicer problematika, ki jo nadzira Inšpektorat za delo, FURS pa se s tovrstnim razmerjem ukvarja zaradi davčnih predpisov. Obdavčitev fizične osebe, ki opravlja samostojno je namreč drugačna od obdavčitve posameznika, ki ima dohodek iz zaposlitve, torej iz odvisnega razmerja.

Če imate glede obdavčitve kakršnakoli vprašanja, vam v podjetju Data nudimo davčno svetovanjein številna izobraževanja. Denimo Abeceda poslovanja in Prednosti in slabosti samozaposlitve.

Prijava na izobraževanje

Dogodki iz dejavnosti in dohodki iz zaposlitve

Pravila davčne obravnave dohodkov izhajajo iz Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Ta ločuje dva bistvena načina obdavčitve dohodkov, ki se razlikujeta tudi z vidika obveznosti glede socialnega zavarovanja.

Zakon ločuje med dohodkih, ki jih fizična oseba dosega v okviru svojega podjetja, torej kot samostojni podjetnik (dohodki iz dejavnosti), in dohodki iz odvisnega razmerja (dohodki iz zaposlitve).

Posamezniki, ki registrirajo svojo dejavnost kot s. p., se tudi zavarujejo kot samozaposlene osebe. Med letom sami plačujejo socialne prispevke in akontacijo dohodnine na podlagi davčnega obračuna za preteklo leto.

V primeru odvisnega delovnega razmerja, pa je delodajalec dolžan delavca prijaviti v obvezno socialno zavarovanje (11. člen Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1). Poleg tega je dolžan za delavca obračunati, odtegniti in plačati prispevke delojemalca od bruto plače, nadomestila plače ter drugih bruto prejemkov iz delovnega razmerja. Od istih osnov je delodajalec dolžan obračunati tudi prispevke delodajalca.

Prijava na izobraževanje

"Ko fizična oseba v formalno urejenem statusu s. p. kontinuirano opravlja dela le za enega delodajalca v razmerju, ki vsebuje elemente odvisnega razmerja, se doseženi dohodki obdavčijo kot dohodki iz zaposlitve in ne kot dohodek iz dejavnosti," so nam pojasnili na FURS.

Če torej FURS ugotovi, da se določen del dohodkov, ki bi morali biti izplačani kot plača, zaposlenemu izplačuje na račun njegovega statusa samostojnega podjetnika, se ti dohodki obdavčijo kot dohodek iz delovnega razmerja z vsemi pripadajočimi obveznostmi. Delodajalec je namreč sankcioniran tudi zato, ker od izplačanih plač ni obračunal in plačal prispevkov za socialno varnost in akontacije dohodnine.

Ali veste, kateri so elementi delovnega razmerja? O njih razlagamo tudi na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem - kaj pa zdaj?.

Prikrito delovno razmerje s. p.-jev sporno tudi z vidika delovnopravne zakonodaje

Pri delovnem razmerju gre za razmerje med delavcem in delodajalcem, ki je prostovoljno. Delavec se vključi v organiziran delovni proces delodajalca, delo opravlja za plačilo, osebno, nepretrgano in po navodilih ter pod nadzorom delodajalca. Poleg tega pa delavec opravlja delo v razmerju podrejenosti do delodajalca, medtem ko je samostojni podjetnik pri svojem delu neodvisen in samostojen.

Če so v razmerju med delodajalcem in delavcem omenjeni elementi delovnega razmerja prisotni, gre za delovno razmerje. Četudi morda med njima ni sklenjena pisna pogodba o zaposlitvi, ki je sicer pravilo.

"Pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja kakor tudi pri presoji pravilnosti davčne obravnave dohodkov so torej bistvene dejanske okoliščine, ki kažejo, kako se pogodbeno razmerje uresničuje v praksi. In ne poimenovanje razmerja s strani pogodbenih strank ali status pogodbenih strank," so nam povedali na FURS.

Lani FURS sankcioniral 2.825 s. p.-jev

V letu 2016 je FURS zaradi kršitev zakonodaje iz njihove pristojnosti sankcioniral 2.825 samostojnih podjetnikov posameznikov. Izrekel jim je globe v skupnem znesku 4.001.065 evrov. Ob tem so na FURS opozorili, da se podatki ne navezujejo zgolj na prikrito delovno razmerje, ampak gre za vse opravljene nadzore skupaj.

V katerih dejavnostih je prikrito delovno razmerje najpogostejše, nam na FURS niso povedali. Tovrstne evidence podatkov namreč ne vodijo.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki dogodki iz dejavnosti dohodki iz zaposlitve furs prikrito delovno razmerje zakon o dohodnini zdr-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/09/04/prikrito-delovno-razmerje/