O-STA

Izračun plače 2017: Enostavno iz bruto v neto

Kalkulator za izračun plače 2017 je koristen tako za delavce kot tudi za delodajalce. Delodajalcem pokaže, kolikšne stroške imajo s posameznim delavcem. Zaposleni pa si s kalkulatorjem za izračun plače 2017 lahko enostavno izračunajo informativni znesek svoje neto plače. Obenem izvejo tudi, koliko dejansko stanejo delodajalca.

Informativni izračun plače

Kako uporabljati kalkulator za izračun plače 2017, natančneje pojasnjujemo v prispevku Informativni izračun plače: koliko stanete delodajalca in koliko na račun dobite vi?.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Si želite povečati svoje prihodke? Ste že razmislili o samozaposlitvi?

Več informacij

Plača delavca je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in različnih dodatkov. Osnovna plača se, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), določi ob upoštevanju zahtevnosti dela, ki ga delavec opravlja. Znesek osnovne plače mora biti jasno določen v pogodbi o zaposlitvi. V njej morajo biti tudi določila o drugih sestavinah plače, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in načinu izplačevanja plače.

Delavec je sicer upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa, pa mu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. Minimalna plača od 1. januarja 2017 sicer znaša 804,96 evrov bruto.

Informativni izračun plače

Bi radi povečali svoje prihodke? Če se ne bojite novih izzivov in ne marate rutine, razmislite o samozaposlitvi. Njene prednosti in slabosti predstavljamo na izobraževanju Prednosti in slabosti samozaposlitve.

Prijava na izobraževanje

Dodatki pri plači

Dodatki k plači pa delavcu pripadajo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, denimo za nočno delo, nadurno delo, nedeljsko delo. Delavec je do dodatkov upravičen tudi, če se pri delu srečuje s posebnimi obremenitvami oziroma nevarnostmi pri delu (npr. delo v hrupu). Višino omenjenih dodatkov določajo kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.

Delavec je upravičen še do dodatka za delovno dobo in različnih drugih plačil, npr. do povračila stroškov v zvezi z delom (za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, med službenim potovanjem, itd.), do regresa za letni dopust, do odpravnine ob upokojitvi. Kolektivne pogodbe pa določajo še različne druge pravice, npr. jubilejno nagrado in solidarnostno pomoč.

Izračun plače 2017

Kalkulator za izračun plače 2017 je koristen tako za delavce kot tudi za delodajalce. Zaposlenim, ki jih zanima predvsem to, kolikšen bo znesek nakazila na njihovem računu, bo pomagal pri preračunu iz bruto v neto znesek. Delodajalcem pa bo kalkulator za izračun plače 2017 pokazal, kolikšne stroške imajo oziroma bi imeli s posameznim zaposlenim.

Izračun plače 2017 torej lahko enostavno opravite z našim kalkulatorjem:

Informativni izračun plače

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance kadri podjetniške novice podjetništvo zanimivosti

Oznakeavtorski članki bruto neto dodatki pri plači izračun plače 2017 minimalna plača

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/09/07/izracun-place-2017/