O-STA

Prispevki za s. p. 2017 - zaposlitev za eno uro

Minimalni prispevki za s. p. 2017 znašajo 355,36 evra. Gre za prispevke, ki jih morajo samostojni podjetniki plačati za svojo socialno varnost. Vendar pa so lahko v določenih okoliščinah ti prispevki tudi nižji.

Prispevki za s. p. 2017 so lahko nižji, če se na primer podjetnik odloči, da bo kot samostojni podjetnik zaposlen za manj od polnega delovnega časa, ker je za del od polnega delovnega časa že zaposlen nekje drugje. Če ima nekje drugje zaposlitev za krajši delovni čas od polnega - pri delodajalcu dela manj kot polnih 40 ur na teden -, lahko preostanek delovnih ur dopolni s samozaposlitvijo. Izpostavljamo, da je to mogoče le, če je nekje drugje že zaposlen za preostanek delovnih ur in mu delodajalec za tisti del ur plačuje prispevke za socialno varnost.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Res vse, kar vas zanima v zvezi z odprtjem podjetja, vam brezplačno zaupamo na našem sredinem izobraževanju za bodoče podjetnike!

Več informacij

S. p. lahko vsak ustanovi na Vem točki Data brez stroškov, pri nas pa dobi tudi vso ostalo ustrezno podporo pri ustanavljanju s. p. Vse posameznike, ki se bodo odločili za samozaposlitev, vabimo tudi na našo brezplačno predavanje, kjer natančneje pojasnimo vse prednosti in slabosti samozaposlitve.

Samozaposleni morajo sicer plačati tako prispevke delodajalca kot delavca. Sem sta torej vključena prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (24,35 % od najmanj povprečne mesečne bruto plače v letu 2016), za zdravstveno zavarovanje (13,45 % od minimuma oziroma od osnove) ter za starševsko varstvo in zaposlovanje (3,68 %).

Kaj pa če bi se posameznik želel zaposliti kot samostojni podjetnik le za eno uro na dan?

Popoldanski s. p. le ob polnem delovnem času

Posameznik, ki ne dela za polni delovni čas - ne glede na razlog -, ne more odpreti popoldanskega s. p. Za ustanovitev popoldanskega s. p. se lahko posameznik odloči izključno v primeru, da je nekje drugje že zaposlen za polni delovni čas, t. j. 40 ur na teden in ima za 40 ur na teden že poravnane polne prispevke za socialno varnost.

Tako ne morejo imeti popoldanskega s. p. študenti ali upokojenci. Oboji pa se lahko samozaposlijo, vendar pod določenimi pogoji oziroma na račun izgube dela drugih ugodnosti. Več o tem smo že pisali v prispevkih Ali lahko upokojenec odpre s. p.? in Tudi študent lahko odpre s. p., vendar ob tem izgubi študentske ugodnosti!

Prav tako ne morejo odpreti starši, ki uveljavljajo skrajšanje delovnega časa zaradi starševstva in jim razliko v prispevkih do polnega delovnega časa plačujejo iz proračuna. Več o tem smo že pisali v prispevku Krajši delovni čas zaradi starševstva in popoldanski s. p. se izključujeta!

Vendar pa se lahko kdorkoli odloči, da bo na primer v podjetju, kjer je zaposlen za polni delovni čas, poskusil svoje delovne obveznosti zmanjšati za npr. 5 ur na teden, torej na 35 ur na teden, za preostanek pa se bo samozaposlil in si sam plačal prispevke za socialno varnost.

Več o tem smo sicer že pisali tudi v prispevku Kaj se zgodi z s. p.-jem, če si najdeš zaposlitev za polovični delovni čas? ter v prispevku Krajši delovni čas od polnega in popoldanski s. p. ne sodita skupaj.

Prispevki za s. p. 2017 za eno uro na dan

Kot samozaposleni bi moral poravnati prispevke za s. p. 2017 za eno osmino delovnih ur. Če ima mesec letos največkrat 168 delovnih ur, to pomeni minimalno dobrih 44 evrov na mesec. To je manj, kot bi plačeval za popoldanski s. p. - prispevki za s. p. 2017 zgolj za popoldance so trenutno 66,25 evra.

Za samozaposlitev za eno uro na dan minimalno 44 evrov. #podjetništvo

Klikni in deli

Imate vprašanje v zvezi z registracijo popoldanskega s. p.? Morda pa bi se polno samozaposlili? Z našo pomočjo se boste lahko lažje odločili glede na vaše potrebe in želje, zato nas pokličite na 01 600 15 30 ali pa nas kontaktirajte po emailu data@data.si in dogovorili se bomo za termin. Ali pa preprosto obiščite brezplačni seminar, kjer bomo odgovorili tudi na vaša vprašanja!

Prijava na brezplačno izobraževanje

DOSTOPNO PREK: http://data.si/blog/2017/09/11/prispevki-za-s-p-2017-zaposlitev-za-eno-uro/