O-STA

Podjetji Eon in Siemens izvedli anketo o uporabi mobilnih storitev v Sloveniji

Marca in aprila je bila na spletni strani EON Mobile http://mobile.eon.si objavljena nagradna anketa o uporabi mobilnih storitev v Sloveniji. Sponzor ankete je bilo podjetje Siemens Slovenija, tehnično in organizacijsko pa je anketo izpeljalo podjetje EON. Odziv na anketo je bil izreden, s čimer se je potrdila naklonjenost Slovencev do mobilne tehnologije, saj je anketo izpolnilo nekaj več kot 7000 obiskovalcev spletne strani EON Mobile.

Podatki kažejo, da so med anketiranci najbolj razširjeni mobilniki znamke Ericsson, tesno jim sledi Nokia, na tretjem mestu pa nič kaj veliko ne zaostaja Siemens, ki ima na slovenskem trgu tudi najvišji delež rasti prodaje mobilnikov v lanskem letu. Skupaj so trije veliki prejeli kar 64% glasov vseh anketirancev. Sicer pa Slovenci očitno kar radi kupujemo nove mobilnike. Dve tretjini anketirancev bo namreč nov mobilnik kupilo najkasneje v letu dni.

Med mobilnimi storitvami izstopajo kratka sporočila SMS. Največ anketirancev, približno 70%, dnevno pošlje in prejme od enega do pet kratkih sporočil SMS. Presenetljivo pa anketiranci niso pokazali prav velikega navdušenja nad storitvami, kot sta SMS Info in 040.SMS Info. Uporablja ju le slaba tretjina vseh anketirancev.

Mobilne storitve, ki temeljijo na tehnologiji WAP, vsaj med anketiranci niso naletele na preveč ugoden odziv. Zapletenost, počasnost in pomanjkanje zanimivih vsebin ter storitev so poglavitni razlogi, da tudi uporabniki mobilnikov, ki podpirajo WAP, teh storitev ne uporabljajo prav pogosto.

So pa anketiranci pokazali izredno zanimanje za prihajajoče storitve, kot so mobilno oglaševanje in storitve, vezane na lokacijo uporabnika. Večinoma so ob uporabi tovrstnih storitev anketiranci pripravljeni žrtvovati tudi delček zasebnosti.

Na uvedbo mobilnih rešitev se pospešeno pripravljajo tudi v podjetjih. Tako se bodo praviloma najprej lotili izgradnje mobilnega portala, sledila pa bo vzpostavitev mobilnega dostopa do intraneta in sporočilnih sistemov.

Primož Karpe, pomočnik direktorja EON-a, pravi: "Zadovoljni smo, da smo na ta način še poglobili sodelovanje s Siemensom pri razvoju mobilnih aplikacij. Zavedamo se, da je zadovoljstvo uporabnikov najpomembnejši dejavnik uspeha na trgu, zato želimo njihove želje in pripombe v čim večji meri upoštevati. Velik odziv na nagradno anketo nas je prepričal, da bomo s podobnimi akcijami nadaljevali tudi v prihodnje."

Boris Ravnič, predstavnik podjetja Siemens Slovenija, pa je ob tej priložnosti izjavil: "Rezultati ankete nam predstavljajo zelo pomembno osnovo pri odločitvah za naše nadaljnje storitve, tako na področju novih aplikacij kot tudi na področju marketinških aktivnosti.

Podjetji EON in Siemens Slovenija tudi sicer tesno sodelujeta na področju razvoja in vpeljave mobilnih rešitev v podjetja, kjer le-te postajajo del celovite informacijske infrastrukture. Sodelovanje razvijalcev in ponudnikov infrastrukture je ključnega pomena za hitrejši prodor mobilnih rešitev v vsakdanje poslovanje danes in v prihodnosti.

O podjetju EON:
Podjetje EON je vodilni slovenski ponudnik varnega elektronskega poslovanja.

Spekter storitev EON-a obsega celostne rešitve na področjih e-poslovanja s končnimi potrošniki in elektronskega poslovanja med podjetji - B2B. EON-ova ponudba obsega transakcijsko procesni mehanizem za varno on-line plačevanje z uporabo kreditnih/plačilnih kartic in izdelavo popolnih rešitev na področju integracije informacijskih podjetniških sistemov z internetno platformo, vključujoč vzpostavitve funkcionalnosti trgovskih in industrijskih katalogov ter lansiranje tovrstnih spletnih rešitev v mednarodno spletno okolje. Hkrati s tem se je podjetje pričelo pozicionirati tudi kot WASP (Wireless Application Service Provider), katerega storitve so vezane na razvoj mobilnega poslovanja v celotnem aplikacijskem spektru (izdelava rešitev in ponudba storitev na področju mobilnega interneta s poudarkom na mobilnem poslovanju, mobilnem trgovanju in mobilnem oglaševanju).

EON ponuja tudi izdelavo spletnih strani in aplikacij, vrhunsko tehnologijo za učinkovito oglaševanje na spletu in oglaševalsko omrežje spletnih strani, ki dosegajo več kot 2/3 slovenskih uporabnikov interneta.

S celovito ponudbo kakovostnih storitev na področju elektronskega poslovanja omogoča podjetjem, da v svojo obstoječo poslovno strategijo uspešno vgradijo in do popolnosti izkoristijo vse elemente elektronskega poslovanja.

O podjetju Siemens Slovenija:
Dobro stoletje in pol inovacij je oblikovalo Siemens v vodilno svetovno podjetje na področju elektroinženirstva in elektronike. Danes ta uspešna multinacionalka, ki ima v 190 državah sveta blizu 461.000 zaposlenih, deluje na vseh pomembnejših področjih sodobnega gospodarstva: informatika in komunikacije, avtomatizacija in nadzor, energetika, promet in medicina. V zadnjem času se pospešeno preoblikuje v vodilno e-podjetje, saj vse svoje procese in področja dela prilagaja elektronskemu poslovanju. Uspešen razvoj gre v prvi vrsti pripisati Siemensovi zavezanosti inovacijam, znanju in izobraževanju zaposlenih.

Siemens, d. o. o. v Sloveniji zaposluje blizu 100 strokovnjakov, ki tvorno sodelujejo pri razvoju in utrjevanju Siemensa kot svetovne multinacionalke. Poglavitna področja dela v Sloveniji so: energetika (leta 1998 je Siemens uspešno zamenjal uparjalnika v JEK), medicina (leta 1998 predstavitev čipne kartice ZZZS), prometna tehnika (leta 2000 je Slovenija dobila svoj prvi primestni vlak – Siemensov – Desiro), informatika in komunikacije (vsem dobro znani Siemensov stacionarni in mobilni telefoni, v letu 2000 tudi uspešno lansirani WAP GSM aparati).