O-STA

Povezovanje spletnih trgovcev obrodilo prve sadove

Na drugem posvetovanju o pospeševanju spletnega nakupovanja v Sloveniji, ki je potekalo v času Teleinfosa, so se spletni trgovci odločili za konkretne korake v smislu skupne promocije in oblikovanja minimalnih standardov, ki jih mora izpolnjevati spletna trgovina.
Spletni trgovci bodo pristopili k skupni promocijsko-izobraževalni marketinški akciji.

Hkrati bodo vzpostavili nevtralen spletni naslov, na katerem bodo našteti in na posebnih podstraneh sistematično prestavljeni partnerji pobude (spletni trgovci, banke, mediji), predstavljene bodo aktualne izjemne akcijske ponudbe (popusti, brezplačne dostave, ipd.), ponujene bodo informacije o varnosti spletnega nakupovanja in predstavljeni kriteriji dobre spletne trgovine.

Spletni trgovec bo moral za uvrstitev na to spletno mesto zadostiti minimalnim strokovnim standardom. Vsi prisotni so se strinjali, da je nujno uvesti standarde, ki bodo ločevali "dobre" spletne trgovine od tistih, ki to niso, z namenom povečanja zaupanja s strani kupcev. Pri oblikovanju standardov bodo upoštevali kriterije, ki jih uporablja svetovno priznani BizRate in pa tudi specifike slovenskega trga. Dani kriteriji bodo osnova za ocenjevanje spletnih trgovin tako s strani strokovne javnosti kot tudi spletnih nakupovalcev.