O-STA

Javna dela 2018: Povabilo je objavljeno

Na Zavodu za zaposlovanje so objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Za njihovo izvedbo je namenjenih 25 milijonov evrov, v programe pa naj bi se vključilo predvidoma 4.500 dolgotrajno brezposelnih. Neprofitni delodajalci lahko ponudbo za javna dela oddate od 10. novembra 2017 dalje.

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kaj vam lahko prinese samozaposlitev?

Več informacij

Brezposelni se sicer lahko trajno zaposlijo v lastnem podjetju. Registracija podjetja prinaša marsikatero prednost. Kakšne so te prednosti in katere so morebitne negativne plati tovrstne oblike dela, razlagamo na seminarju Prednosti in slabosti samozaposlitve. Sicer pa vam v podjetju Data nudimo tudi številna druga izobraževanja, ki vam bodo pomagala pri vstopu v svet podjetništva.

Prijava na izobraževanje

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Za neprofitne delodajalce se štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj. Oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delijo. Neprofitni delodajalci so tudi tisti, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija ter socialna podjetja.

Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo zavoda, v kateri se bo program izvajal. Čas za to imajo do 10. novembra 2017 do porabe razpoložljivih sredstev, oziroma najkasneje do 30. aprila 2018.

Razporeditev sredstev za javna dela

Za javna dela je v prihodnjem letu načrtovanih 25 milijonov evrov, ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna. Sredstva bodo razdeljena v tri sklope:

  1. sklop - socialnovarstveni programi;
  2. sklop - progami za vključitev brezposelnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe;
  3. sklop - programi drugih področij iz Kataloga programov javnih del 2018.

Komu so javna dela namenjena?

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Javno povabilo in termine sestankov najdete na spletni strani zavoda.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijejavni razpisi kadri podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki brezposelnost javna dela ministrstvo za delo zavod rs za zaposlovanje

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/10/25/javna-dela-2018-povabilo-je-objavljeno/