O-STA

Uspešna rast Gorenjske banke v prvih devetih mesecih

Gorenjska banka je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 10,4 milijona operativnega dobička pred slabitvami in davki, ki je za 8% višji kot v enakem obdobju lani, ter 4,7 milijona evrov neto dobička, ki pa je letos za 44% nižji predvsem zaradi enkratnih dogodkov v letu 2016.

Banka je v prvih devetih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani uspela povečati vse ključne kategorije prihodkov - obrestni prihodki so v tem obdobju znašali 24,2 milijona evrov in so 21% višji kot v enakem obdobju lani, opravnine pa znašajo 8 milijonov evrov in so v primerjavi z enakim obdobjem lani višje za 14%.

Stroškovna učinkovitost banke v primerjavi z enakim obdobjem lani ostaja nespremenjena. Poslovni stroški banke so v prvih devetih mesecih znašali 22,7 milijona evrov, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani, in je povezana z dejavniki rasti prihodkov ter s prenovo procesov in tehnološke podpore.

Bilančna vsota banke se je povečala za 14,6% na 1,73 milijarde evrov, povečal pa se je tudi kreditni portfelj banke. Rast kreditnega neto portfelja je znašala 15,7% in je skladna s sprejeto strategijo banke. Tržni delež banke pri kreditiranju nebančnega sektorja se povečuje in je konec septembra znašal 4,5% oziroma 0,3 odstotne točke več kot konec leta 2016. Na strani virov je banka beležila tudi veliko rast vlog pravnih oseb.

Navkljub rasti kapitalska ustreznost in likvidnostna pozicija banke ostajata na visokih nivojih.

----