O-STA

Vdovska pokojnina: Kdaj in komu pripada?

Komu pripada vdovska pokojnina in v katerih primerih? Koliko odstotkov vdovske pokojnine ob lasni pokojnini lahko prejema vdova ali vdovec? Nekateri uživalci pokojnine so namreč v skrbeh, da bi nedaven dvig minimalne pokojnine na 500 evrov pomenil, da se bo znižala vdovska pokojnina oziroma da je ne bodo več prejemali. Kako lahko sicer upokojenci pridejo do dodatnega zaslužka, razlagamo na brezplačnem seminarju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Prijava na izobraževanje

Z oktobrom zagotovljene pokojnine v višini 500 evrov

Prvega oktobra 2017 je začel veljati Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C). Bistvena novost novele je določba, po kateri bodo do zagotovljene pokojnine v znesku 500 evrov upravičeni vsi zavarovanci, ki se bodo starostno ali invalidsko upokojili s pokojninsko dobo, ki je predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. Veste, kakšni so trenutni pogoji za upokojitev?

Enako velja tudi za vse tiste, ki so izpolnili pogoj pokojninske dobe za pridobitev starostne pokojnine pri najnižji starosti po prej veljavnih predpisih. Kdo je še upravičen do zajamčene pokojnine, si preberite v prispevku Se bo tudi invalidska pokojnina zvišala?.

Ali vdovska pokojnina vpliva na zajamčeno pokojnino?

Če ima vdova ali vdovec poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, lahko uživa pokojnino po lastni izbiri, pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Taki vdovi ali vdovcu pa se lahko, če je to ugodneje, poleg predčasne, starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi 15 odstotkov vdovske pokojnine, pri čemer pa ta del ne sme presegati 11,7 odstotka najnižje pokojninske osnove. Od 1. oktobra 2017 naprej znaša del vdovske pokojnine za v tem letu uveljavljeno pravico največ 93,27 evra.

To pa ni edina omejitev, veljavna za izplačilo dela vdovske pokojnine. Z zakonom je omejena tudi višina skupnega izplačila lastne in dela vdovske pokojnine. Ta znesek ne sme presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe. V letu 2017 pridobljena vdovska pokojnina skupaj z lastno pokojnino od oktobra 2017 dalje lahko znaša največ 1.825,50 evra.

Kot pa so nam pojasnili na ZPIZ, vsem tistim, ki so z mesecem oktobrom prejeli t. i. zajamčeno pokojnino v višini 500 evrov, še vedno pripada tudi vdovska pokojnina. Oziroma njen del, če so do njega - v skladu z zgoraj navedenimi pogoji - upravičeni.

"Znesek zagotovljene pokojnine oziroma njegov sorazmerni del se ne bo upošteval pri določanju osnove za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine, niti pri odmeri nadomestil iz invalidskega zavarovanja," so še pojasnili na ZPIZ.

Zavod je sicer konec oktobra zagotovljene pokojnine v višini 500 evrov izplačal 52.622 uživalcem. In sicer:

  • 45.110 uživalcem starostnih pokojnin (16.039 moškim in 29.071 ženskam),
  • 7.512 uživalcem invalidskih pokojnin (2.636 moškim in 4.876 ženskam).

Kdo si lahko dokupi zavarovalno dobo?

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

S svojim hobijem lahko dodatno zaslužite!

Več informacij

Prijava na izobraževanje

Komu pripada vdovska pokojnina?

Komu pripada vdovska pokojnina, je odvisno od izpolnitve splošnih in posebnih pogojev. Splošni pogoji morajo biti izpolnjeni na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebni pa na strani vdove oziroma vdovca.

Splošni pogoji

Če je bil umrli zavarovanec, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je:

  • izpolnil z ZPIZ-2 določene pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne oziroma invalidske pokojnine, pri čemer se njegova smrt šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti

Če je bil umrli uživalec pravic, pa so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival:

  • predčasno, starostno ali invalidsko pokojnino iz obveznega zavarovanja ali
  • pravice na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja.

Če je zavarovanec oziroma uživalec pravic umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobi vdova ali vdovec pravico do vdovske pokojnine ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil umrli!

Posebni pogoji

Vdovska pokojnina praviloma pripada vdovi oziroma vdovcu, če je dopolnil(a) 55 let in 6 mesecev starosti.

Ne glede na starost pa v primeru, če je bil/a ob smrti svojega zakonca popolnoma nezmožen oziroma nezmožna za delo ali pa je to postal/a v enem letu po smrti zakonca. Prav tako vdovska pokojnina pripada ne glede na starost v primeru, da je vdovec oziroma vdova ob smrti zakonca moral/a preživljati enega ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine.

Vdovska pokojnina se odmeri v višini 70 odstotkov osnove za njeno odmero, ki pa je odvisna od statusa umrlega. Več informacij o tem dobite na spletni strani ZPIZ.

Družinska pokojnina za ostale družinske člane

Posebno vrsto pokojnine, t.i. družinsko pokojnino, pa lahko dobijo drugi družinski člani umrlega. V tem primeru se tudi vdovska pokojnina odmeri nekoliko drugače.

Družinska pokojnina načeloma pripada otrokom umrlega. In sicer do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

Prejemajo jo lahko tudi pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal, ter starši umrlega, ki jih je bil zavarovanec oziroma uživalec pravic dolžan do svoje smrti preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki starostna pokojnina vdovska pokojnina zajamčena pokojnina zpiz

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/11/14/vdovska-pokojnina/