O-STA

Vzdrževani družinski člani in olajšave pri dohodnini 2017

Tisti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, morajo to uveljavljati na posebni vlogi pri informativnem izračunu dohodnine. Kdo so lahko vzdrževani družinski člani in kakšne so višine olajšav pri napovedi dohodnine za leto 2017?

Vzdrževani družinski člani so lahko osebe, ki:

 • imajo v Sloveniji prijavljeno prebivališče,
 • so državljani Republike Slovenije ali druge članice EU,
 • so rezidenti druge države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.

Če želite že danes preveriti, ali vas v prihodnjem letu čaka doplačilo ali vračilo preveč plačane dohodnine, lahko informativni izračun opravite z našim kalkulatorjem. Ta je že prilagojen novi dohodninski lestvici, ki se uporablja z letošnjim letom in na podlagi katere boste dobili izračun Finančne uprave RS v prihodnjem letu!

Informativni izračun dohodnine za leto 2017

Izračun dohodnine 2017 - olajšava za otroke

Olajšava za otroke

Vzdrževani družinski člani so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Za otroka se šteje lastni otrok zavezanca, kot tudi posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Pod določenimi pogoji pa tudi vnuk ali druga oseba, če zavezanec skrbi zanjo na podlagi sodbe sodišča.

Olajšava za otroke se torej staršem prizna za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 18 let. Vzdrževani družinski člani pa so lahko tudi starejši otroci, če izpolnjujejo določene pogoje (navedeni so v spodnji tabeli).

Zanimivo je, da starši lahko uveljavljajo tudi otroka, ki še študira, a je že sklenil zakonsko zvezo. "Sama poroka otroka ni kriterij, ki bi neposredno vplival na pravico o uveljavljanju vzdrževanega družinskega člana," so nam pojasnili na Finančni upravi RS (Furs).

Vzdrževani družinski članiOlajšava se prizna, če:
Otrok do 18. leta starosti(Se samodejno upošteva kot vzdrževani družinski član.)
Otrok od 18. do 26. leta starostiNeprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, starejši od 26 letIzpolnjuje zgornji pogoj in se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.
Otrok, starejši od 18 letSe upošteva tista oseba, ki se ne izobražuje in je za delo sposobna, če je prijavljena pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvoSe upošteva tista oseba, ki ima pravico do dodatkov za nego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Olajšava se zavezancu ne prizna v primeru, da ima otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, brezplačno oskrbo, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
Otrok vseh starostiSe upošteva oseba, ki je v skladu s Predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožna opravljati delo.
Uredi

Višina posebne olajšave za vzdrževane otroke za leto 2017

 • za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 evra (mesečno 203,08 evra),
 • za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 evra (mesečno 220,77 evra),
 • za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 evra (mesečno 386,21 evra),
 • za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 evra (mesečno 515,65 evra),
 • za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 evra (mesečno 663,09 evra),
 • za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra(mesečno 147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega otroka,
 • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, 8.830 evrov (mesečno 735,83 evra).

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Kako hobi spremeniti v biznis?

Več informacij

Si želite dodatnega zaslužka? Razmišljate, da bi ustanovili svoje podjetje? Potem ste na pravem mestu! Vse potrebne informacije lahko dobite na dveh brezplačnih izobraževanjih: Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo in Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Kdo so še lahko vzdrževani družinski člani?

Vzdrževani družinski člani pa niso samo otroci. Uveljavljajo se lahko tudi:

 • zakonec ali zunajzakonski partner,
 • razvezani zakonec zavezanca,
 • starši oziroma posvojitelji zavezanca,
 • drugi člani kmetijskega gospodinjstva.

Pod katerimi pogoji se olajšava za navedene družinske člane lahko prizna, si preberite v prispevku Dohodnina - uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana, ki ni otrok, letna olajšava znaša 2.436,92 evra (mesečno 202,08 evra).

Vzdrževani družinski člani se uveljavljajo na obrazcu vloge, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletnih straneh Fursa. Oddaja je možna tudi preko sistema eDavki. Vlogo uporabljajo tudi zavezanci, ki so med letom uveljavljali olajšavo, a želijo te podatke spremeniti.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki dohodnina 2017 izračun dohodnine olajšava za otroke vzdrževani družinski člani

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/11/15/vzdrzevani-druzinski-clani/