O-STA

Razvoj turizma tudi s pomočjo nove promocijske takse

Najvišji možen znesek turistične takse se bo povečal, uvaja pa se tudi nova, t.i. promocijska taksa, ki jo bodo morali plačevati turisti. Na ta način bo Slovenska turistična organizacija (STO) dobila nov vir financiranja, posledično pa naj bi se spodbodli razvoj turizma.

Vlada je sprejela predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ta določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma in zagotavlja dodatne finančne vire za učinkovitejšo promocijo slovenskega turizma, so zapisali na vladi.

Dodatna sredstva za razvoj turizma tudi občinam

Dodatna finančna sredstva, v ocenjeni skupni višini 6,9 milijona evrov letno, bodo za razvoj turizma pridobile tudi občine. "Te z možnostjo večjega povišanja turistične takse prevzemajo tudi bistveno večjo obveznost za razvoj turizma na svojem območju," so poudarili na gospodarskem ministrstvu. Predlog zakona sicer določa le najvišji možni znesek turistične takse, ta je po novem 2,5 evra, občine pa lahko določijo tudi nižjega.

Turistična taksa, ki je v celoti prihodek posamezne občine, je pristojbina za prenočevanje, ki jo posameznik/turist plača kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so mu na voljo na turističnem območju in se mu ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.

Njen znesek trenutno določi vsaka občina sama, a ne sme presegati 1,265 evra na osebo na noč. Po novem pa bi turistična taksa lahko znašala do 2,5 evra.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Bi radi dodatno zaslužili?

Več informacij

Imate odlično podjetniško idejo s področja turizma? Z njo vsekakor lahko dodatno zaslužite. Ne veste, kako? Obiščite brezplačno izobraževanje Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo! Odprtje podjetja je na VEM točki Data enostavno in brezplačno.

Prijava na izobraževanje

Uvaja se promocijska taksa

Besedilo zakona za razvoj turizma pa ne določa le turistične taksa, ampak tudi novo, promocijsko takso. Ta se bo turistom zaračunala hkrati s plačilom turistične takse, in to v znesku v višini 25 odstotkov obračunane turistične takse. Promocijska taksa bo prihodek Slovenske turistične organizacije in bo namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocije celovite turistične ponudbe Slovenije.

Če bo torej občina določila turistično takso v najvišjem možnem znesku, torej 2,5 evra, bo promocijska taksa znašala 0,625 evra. Kar pomeni, da bo gost ob plačilu stroška prenočevanja plačal obe taksi v skupni višini 3,125 evra.

Poklic turističnega vodnika ostaja reguliran

Predlog zakona med drugim ureja tudi poklic turističnega vodnika. In sicer pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistični vodnik, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje tega poklica za tuje državljane.

Turistični vodniki so lahko posamezniki, ki imajo opravljen izpit za turističnega vodnika in so vpisani v Register turističnih vodnikov pri Turistično gostinsko zbornici Slovenije. Pri vsaki izvedbi turističnega aranžmaja doma in v tujini mora ponudnik za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti turističnega vodnika ali turističnega spremljevalca. Poklic slednjega pa ni reguliran.

Prav tako predlog zakona na novo ureja pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov, ki naj bi bili poenostavljeni. Če bi tudi vi radi registrirali svojo turistično dejavnost, obiščite VEM točko Data. Vsi tisti, ki pa že delate v turizmu, pa ne pozabite, da se z decembrom uvaja e-poročanje.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja ustanovitev s.p. zakonodaja

Oznakeavtorski članki mgrt promocijska taksa razvoj turizma slovenska turistična organizacija turistična taksa zakon o spodbujanju razvoja turizma

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/11/17/razvoj-turizma/