O-STA

Kriptovalute lahko rudarite in z njimi trgujete

Zanimanje za kriptovalute v Sloveniji in svetu še ni popustilo. Kriptovalute lahko rudarite ali pa z njimi trgujete tudi v okviru lastnega podjetja. Pri registraciji tovrstne dejavnosti pa je kar nekaj zmede.

Obstoječa Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD), iz katere morajo podjetniki izbirati dejavnosti, je namreč nastala leta 2008, torej v času, ko so kriptovalute šele nastajale.

Kot smo že pisali, je Statistični urad RS (SURS) rudarjenje kriptovalut kot podjetniško dejavnostuvrstil pod šifro 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti.

Pod katero dejavnost iz SKD pa se uvrščajo storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun in storitve svetovanja v zvezi s kriptovalutami? Če ste v dvomih, opravite postopek za ustanovitev podjetja na VEM točki Data. Naši podjetniški svetovalci vam bodo pomagali izbrati ustrezno dejavnost.

1. Storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun: pogoji

Pod dejavnost Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (66.120)spada trgovanje na finančnih trgih za tuj račun (npr. posredovanje pri trgovanju z delnicami, vrednostnimi papirji) in s tem povezane dejavnosti, borzno posredništvo vrednostnih papirjev, borzno posredništvo blagovnih pogodb, dejavnost menjalnic. In po novem tudi storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun, so nam povedali na SURS.

Za opravljanje te dejavnosti pogoje določata dva zakona - Zakon o deviznem poslovanju in Zakon o trgu finančnih instrumentov. Prvi govori o opravljanju menjalniških poslov. Te v skladu z zakonom lahko opravljajo banke in hranilnice, ki pridobijo dovoljenje Banke Slovenije. Banka predpiše pogoje in način opravljanja menjalniških poslov, podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, ter obseg in način poročanja.

Zakon o trgu finančnih instrumentov pa predpisuje pogoje za opravljanje dela bančnega posrednika. Ta namreč lahko opravlja svoje posle le, če pridobi Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika.

Dejavnosti s šifro 66.120 torej podjetnik ne more registrirati brez dovoljenja Banke Slovenije in Dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika.

>>> Rudarite ali boste rudarili kriptovalute? Ne spreglejte, kako boste obdavčeni!

Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika

Borzni posrednik lahko opravlja svoje posle samo, če pridobi Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, ki ga izda Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Za pridobitev dovoljenja mora posameznik uspešno opraviti preizkus strokovnih znanj in izpolnjevati zahtevane pogoje. Ko je preizkus znanja uspešno opravljen, mora na ATVP vložiti zahtevo za izdajo dovoljena. Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev mora predložiti še osebni dokument in potrdilo o plačani taksi. Ta znaša 200 evrov.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Tudi vaš hobi vam lahko prinese dodaten zaslužek!

Več informacij

Prijava na izobraževanje

2. Kriptovalute in svetovanje: pogoji

Storitve svetovanja v zvezi s kriptovalutami, pa se razvrščajo v dejavnost Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade (66.190), so nam pojasnili na SURS. Ta dejavnost nima določenih pogojev za opravljanje dejavnosti. Navadno jo registrirajo tisti podjetniki, ki želijo delovati na finančnem področju.

Glede na to, da imajo posamezniki, ki se želijo ukvarjati s kriptovalutami, kar nekaj težav, da v obstoječi klasifikaciji najdejo ustrezno dejavnost oziroma te pravzaprav ni, je morda res čas, da se pripravi nov SKD.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p. zakonodaja

Oznakeavtorski članki kriptovalute registracija dejavnosti rudarjenje kriptovalut surs ustanovitev podjetja

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/11/21/kriptovalute/