O-STA

Prepozna identifikacija za DDV

Po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na ustvarjen poslovni izid (dobiček ali izguba). Kljub temu se seveda ni treba vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV. Identifikacija za DDV torej ni obvezna za vse davčne zavezance, ampak so za to, kdo jo mora opraviti, določeni pogoji. V kolikor imate glede vstopa oziroma izstopa iz sistema za DDV kakršno koli vprašanje, vam nudimo davčno svetovanje in izobraževanje Abeceda poslovanja.

Kdaj je identifikacija za DDV obvezna?

Zavezanec za DDV mora podjetnik postati, če preseže 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih dvanajstih mesecih.

Identifikacija za DDV je za podjetnika obvezna tudi v naslednjih primerih:

  • če v tekočem koledarskem letu preseže limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 evrov;
  • če prejema storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
  • če opravlja storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če gre za prodajo blaga ali storitev fizičnim osebam, ta obveza ne velja) - podatek o višini prometa za zadnji dve alineji ni pomemben.

Če gre za opravljanje storitev, za katere se na podlagi splošnega pravila iz 25. člena ZDDV-1 šteje, da je kraj opravljanja storitev v državi, ki ni članica EU, identifikacija za DDV ni potrebna.

Seveda pa se podjetnik lahko identificira za DDV tudi prostovoljno, pa čeprav ima manjši skupni obdavčljivi letni promet od 50.000 evrov. Zahtevek lahko predloži že v postopku za ustanovitev podjetja. Kakšne so v tem primeru njegove pravice in obveznosti?

Kako poteka identifikacija za DDV, preberite v prispevku Zavezanec za DDV: Kdaj in kako se prijaviti v sistem?.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Kdaj je identifikacija za DDV obvezna?

Več informacij

Vse o DDV-ju in o obveznostih, ki jih imajo zavezanci za DDV, izveste na izobraževanju Abeceda poslovanja in Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Prijava na izobraževanje

Prepozna identifikacija za DDV

Kako mora ravnati podjetnik, ki je presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa, a se (še) ni identificiral za namene DDV?

Davčni zavezanec mora načeloma pridobiti identifikacijsko številko za DDV že za mesec, v katerem bo presegel znesek 50.000 evrov. 130. člen Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost določa, da mora davčni zavezanec predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek.

Kaj pa, če je na pravočasno identifikacijo za DDV pozabil?

"Davčni zavezanec, ki je presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa, mora obračunati DDV, in sicer kljub temu, da mu identifikacijska številka za namene DDV ni bila izdana," pojasnjujejo na Finančni upravi RS (Furs). Zavezanec mora obračunano obveznost plačati v proračun države. In sicer ne glede na to, da obračuna DDV do dneva identifikacije za namene DDV ne more predložiti.

"Ko davčni zavezanec pridobi identifikacijsko številko za namene DDV, v prvem predloženem obračunu po pridobitvi identifikacijske številke za DDV izkaže tudi obračunane obveznosti iz vmesnega obdobja. Ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev pa ima tudi pravico do odbitka DDV za njemu zaračunane dobave blaga in storitev," še dodajajo na Fursu.

DDV mora izkazati tudi na izdanih računih. Ti morajo vsebovati vse predpisane obvezne podatke, ki jih določa 82. člen ZDDV-1. Če zavezanec še ni identificiran za namene DDV na računu ne more zagotoviti podatka o identifikacijski številki za DDV. Mora pa na računu navesti svojo davčno številko, ki omogoča njegovo identifikacijo.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki ddv furs identifikacijska številka za ddv prepozna identifikacija za ddv vstop v sistem ddv

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/11/23/identifikacija-za-ddv/