O-STA

LIFE je možnost za pridobitev nepovratnih sredstev

Imate kreativne zelene ideje in vas zanima priložnost za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev? Program LIFE je za podjetja zanimiv predvsem zato, ker sofinancira tudi naložbe v inovativne tehnologije v fazi pilota oziroma demonstracije, ki pa morajo imeti konkreten rezultat z vidika okolja (pozitivno in merljivo spremembo).

IZOBRAŽEVANJE

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Iščete pomoč pri pisanju poslovnega načrta?

Več informacij

Ali v vašem podjetju iščete nepovratna sredstva? Da bo vaša prijava na razpise kakovostna, boste potrebovali dober poslovni načrt. Veste, kako ga napisati?

Prijava na izobraževanje

LIFE informativni dan

Da bi tudi v letošnjem letu slovenski podjetniki oziroma projekti lahko uspešno pridobili evropska sredstva, na okoljskem ministrstvu pripravljajo posebna informativna dneva, na katerih bo program LIFE predstavljen. Informativna dneva, ki sta brezplačna, bosta v decembru potekala na dveh lokacijah. In sicer 13. decembra v Rimskih Toplicah ter 14. decembra v Portorožu.

Na dogodku bodo predstavljene osnovne informacije o nepovratnih sredstvih programa:

  • Informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
  • Informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so koraki za prijavo za sofinanciranje;
  • Izkušnje iz prakse: z nami bodo izkušnje delili izvajalci do sedaj že uspešnih slovenskih LIFE projektov.

Na ta način bodo potencialni prijavitelji imeli dovolj informacij in časa za razvoj projektne ideje in uspešno pripravo projektnega predloga. Prijave se zbirajo preko spletnega obrazca (RIMSKE TOPLICE ali PORTOROŽ) do 5. decembra 2017.

Vsi udeleženci informativnega dneva bodo imeli po zaključku rednega programa možnost bilateralnega srečanja s projektno ekipo LIFE Krepitev zmogljivosti, na katerem se bodo lahko bolj poglobljeno pogovorili o posameznih projektnih idejah.

Kaj sploh je program LIFE?

Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Organizacijam in podjetjem za projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, že 25 let namenja nepovratna sredstva. Za projekte v Sloveniji je v obdobju 2014-2017 namenjenih okrog 25 milijonov evrov.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo zanimivosti

Oznakeavtorski članki eu life ministrstvo za okolje in prostor nepovratna sredstva program life

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/11/24/life/