O-STA

Jabolka kakovosti za dobre prakse našega izobraževalnega sistema

Nekoč je bilo odkrivanje znanja označeno za greh, jabolko pa je predvsem v smislu odkrivanja novosti simboliziralo elementarni objekt poželenja. Danes služi jabolko kot simbol napredka in svobodne volje, mednarodno sodelovanje pa različne generacije žene v odkrivanje neznanega, osebnostno rast in k dobrobiti družbe. Vsaka mobilnost in sodelovanje v mednarodnem okolju pomenita odkrivanje novih znanj, kulture, jezika, novega sveta in znanja. Zato so na CMEPIUS-u (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) tudi letos s priznanji jabolka kakovosti nagradili izbrane projekte in institucije, nagrajenci pa so čestitke prejeli s strani ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič. Dogodek sta popestrila glasbeni program otroškega pevskega zbora OŠ Dante Alighieri ter dijaški kvintet Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Za mednarodno izmenjavo ni nikoli prezgodaj ali prepozno

"Tokrat so bile prvič nagrajene zgodbe, nastale v okviru programa Erasmus+, ki prav letos praznuje 30 let, pričajo pa o mnogih pozitivnih učinkih mednarodnega sodelovanja na strokovni razvoj izobraževalcev, razvoj institucij, oblikovanje timov in ne nazadnje na večjo kakovost izobraževalnega sistema." pojasnjuje direktorica CMEPIUSa dr. Alenka Flander. Dodaja, da so uspešne zgodbe rezultat sinergije pomembnih odlik, volje, vztrajnosti, strasti in prepričanja v posameznikovo poslanstvo učitelja. Nagrajene institucije dokazujejo, da se mednarodno sodelovanje in povezovanje odvijata na vseh ravneh oz področjih izobraževanja, učinke pa čutijo tako otroci in njihovi starši v vrtcih kot pedagogi in učenci v osnovnih in srednjih šolah, na univerzah in v knjižnicah. Za mednarodno izmenjavo tako ni nikoli ne prezgodaj ne prepozno.

Nagrajeni projekti dokazujejo, da so v mednarodno sodelovanje vpeta vsa področja izobraževanja

V ljubljanskem vrtcu Najdihojca je mednarodna mobilnost prinesla nova znanja na področju reševanja konfliktov, z dobrimi praksami pa so nase opozorili tudi Šolski centri. V ŠC Ravne na Koroškem so v okviru programa Erasmus+ v kreativnosti združili slovenske in avstrijske dijake, rezultat pa je bil igrani film. Na ravni poklicnega izobraževanja in usposabljanja so med drugim slavili v Šolskem centru Postojna, kjer so z mobilnostjo opozorili na potrebe šolskega centra in tako delodajalce motivirali, da so poskrbeli za visokotehnološko opremljenost šolskih delavnic. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je bil nagrajen za uspešen prenos pridobljenega znanja in osvojenih inovativnih metod ter oblik dela iz učne mobilnosti v tujini v razred in prakso, na področju visokošolskega izobraževanja pa je ministrica za izobraževanje, znanost in šport podelila nagrado za odlično izpeljano načrtno širjenje mreže partnerskih institucij, nudenje vsestranske podpore glede praktičnih vidikov mobilnosti ter integracijskih vidikov posameznika Šolskemu centru Slovenj Gradec. Na področju izobraževanja odraslih je pozornost pritegnilo Erasmus+ mednarodno sodelovanje Zavoda za razvoj knjižnic Jara predvsem zaradi učinka, ki ga je imelo sodelovanje na regionalni ravni ter odmevnega spletnega dnevnika. Med posebnimi dosežki pa sta slavili Univerza v Ljubljani, ki je na področju mobilnosti poskrbela za strateški pristop k internacionalizaciji institucije in posledično dvigu svoje prepoznavnosti v svetu ter Osnovna šola Litija, kjer so odlično povezali aktivnosti Erasmus+ in projekta eTwinning. Iz virtualnega mednarodnega sodelovanja eTwinning so namreč prešli v zahtevnejše projekte Erasmus+, kar je pozitivno vplivalo tako na strokovni razvoj posameznih učiteljev in strokovnih delavcev šole kot tudi na učence.