O-STA

Spodbude za zaposlovanje starejših do leta 2019

Če bodo delodajalci zaposlili delavca, starejšega od 55 let, jim še naprej ne bo treba zanj v celoti plačevati prispevkov. Državni zbor je namreč za dve leti podaljšal spodbude za zaposlovanje starejših.

Če bi radi dodatno služili, katerega izmed svojih hobijev spremenite v posel. Kako? To vam povemo na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Prijava na izobraževanje

Državni zbor je sprejel novelo zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela. Z njo se podaljšuje možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca.

>>> To je 8 novosti na področju trga dela, ki jih morate poznati tako delavci kot delodajalci!

Spodbude za zaposlovanje starejših od 55 let

Spodbude za zaposlovanje starejših so namenjene večjemu vključevanju neaktivnih delovno sposobnih prebivalcev na trg dela. Na ta način pa prispevati k zmanjšanju negativnih učinkov staranja prebivalstva in k spodbujanju čim poznejšega umika starejših s trga dela.

>>> Zaposlovanje starejših prinaša modrost, izkušnje in umirjenost

Ciljna skupina so starejši od 55 let, ki so najmanj šest mesecev pred sklenitvijo zaposlitve prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.

Spodbude za zaposlovanje starejših se izvajajo v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca in velja za zaposlitev za nedoločen in za določen čas:

  • pri zaposlitvi za nedoločen čas znaša oprostitev 16,10 % (oprostitev zajema prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti),
  • pri zaposlitvi za določen čas znaša oprostitev 16,34 % (poleg zgoraj navedenih prispevkov delodajalca zajema oprostitev tudi 5-kratnik prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti).

>>> Registracija podjetja je možna tudi v naprej! Postopek lahko opravite še v decembru, s poslovanjem pa začnete januarja 2018!

Koliko stroškov bo imela vlada?

Vlada je predvidela, da bi sprememba prihodnje leto prihodke državnega proračuna povečala za 8,4 milijona evrov, in sicer za 6,4 milijona evrov v obliki prispevkov delojemalca in dva milijona evrov prek akontacije dohodnine. Hkrati bi se odhodki proračuna na račun podaljšanja ukrepa zmanjšali za skupno 28,2 milijona evrov.

Podobno predvidevajo za leti 2019 in 2020, le da bi se takrat skupni prihodki proračuna vsako leto povečali za dodatnih 1,4 milijona evrov od akontacije dohodnine.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki brezposelnost mddsz spodbude za zaposlovanje starejših zaposlovanje

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/12/13/spodbude-za-zaposlovanje-starejsih/